Εξετάζοντας τις εφαρμογές της τεχνολογίας σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου κατέχει μια εξέχουσα θέση η οποία δεν έχει αναδειχθεί όσο οι υπόλοιποι τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν υστερεί σε τίποτα. Πρόκειται για έναν κλάδο πρωτοπόρο στη χρήση πολλών τεχνολογιών, όπως το bar-coding, το EDI και Web-EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων) ανάμεσα σε άλλες.

Aυτό που ξεχωρίζει το λιανεμπόριο από άλλους κλάδους είναι ότι όχι μόνο υιοθετεί νωρίς νέες τεχνολογίες, αλλά τις χρησιμοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, σε εφαρμογές που ακόμα και οι σχεδιαστές τους δεν είχαν αρχικά φανταστεί. Οι συνέπειες δε των εφαρμογών στη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και του κλάδου ευρύτερα είναι τεράστιες, χάρη στις ιδιαιτερότητες του κλάδου (δομή, μέγεθος, διαδικασίες κλπ).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή, οι οποίες αφορούν στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ακολουθούν τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα μίας ποσοτικής μελέτης που πραγματοποίησε το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN σε συνεργασία με την Exceed Consulting στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν για πρώτη φορά ίσως, πώς η χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να επηρεάσει τη σχέση δύο επιχειρήσεων και να την προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο συνεργασίας.

Η τεχνολογία EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων), η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη στο λιανεμπόριο, παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα διάφορα δεδομένα, όπως στοιχεία τιμολογίων. Με τη διάδοση του Internet εξελίχθηκε στο Web-EDI και σήμερα αφορά σε μια πλειάδα επιμέρους εφαρμογών. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:


Ε-invoicing
Πρόκειται για την «Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Τιμολογίων», την κύρια και πιο επιτυχημένη στην Ελλάδα ηλεκτρονική εφαρμογή στο λιανεμπόριο. Μέσω ανεξάρτητων διακομιστικών κόμβων προμηθευτές και αγοραστές, μπορούν να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια αποκομίζοντας τεράστια οφέλη. Η ύπαρξη αυτών των ενδιάμεσων εταιρειών σε συνδυασμό με τα μεγάλα πανελλαδικά δίκτυα των αλυσίδων, είναι οι κύριοι λόγοι για την επιτυχία αυτής της υπηρεσίας.

Πρόσφατη έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN, υπολόγισε ότι μία αλυσίδα λιανεμπορίου μπορεί να εξοικονομήσει ακόμα και το 80% του κόστους διαχείρισης των τιμολογίων, το οποίο για μία μεγάλη αλυσίδα μπορεί να ξεπερνάει και τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι το 2011 θα διακινηθούν περισσότερα από 6,4 εκατομμύρια τιμολόγια ηλεκτρονικά.

Ε-ordering
Πρόκειται για την παλαιότερη και πιο απλή εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Παρέχει ταχύτητα και μείωση λαθών για τους χρήστες, αλλά κυρίως αποτέλεσε την αρχή και τη βάση για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές. Σήμερα η υπηρεσία του e-ordering χρησιμοποιείται και με την αρχική απλή της μορφή, αλλά έχει εξελιχθεί στην επόμενη γενιά υπηρεσιών, όπως το Collaborative e-ordering.

Η συνεργατική παραγγελιοδοσία υποστηρίζει την αναπλήρωση των αποθεμάτων του λιανεμπορίου με ευθύνη του προμηθευτή, βασιζόμενη σε γνωστές συνεργατικές πρακτικές με στόχο την παροχή καλύτερης υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή. Το κομμάτι του e-ordering, δρα εδώ υποστηριχτικά στην κύρια ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων που αφορά στην καθημερινή διανομή πληροφορίας από τον λιανέμπορο στον προμηθευτή, όπως στοιχεία πωλήσεων (pos), ποικιλία προϊόντων, απόθεμα, προωθητικές ενέργειες, ειδοποιήσεις ελλείψεων στην αποθήκη ή ακόμα και στο ράφι.

Εμφανίζεται σήμερα με δύο εφαρμογές:
• Τη συνεργατική παραγγελιοδοσία κεντρικής αποθήκης (Vendor Managed Inventory – Continuous Replenishment Program).
• Τη συνεργατική παραγγελιοδοσία καταστήματος (Process of Collaborative Store Ordering).


Ε-couponing
Είναι η πιο καινούργια εφαρμογή ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Αφορά στην ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων προωθητικών κουπονιών από τους λιανέμπορους προς τους προμηθευτές. Με άλλα λόγια οι λιανέμποροι στέλνουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των προωθητικών κουπονιών που εξαργύρωσαν καταναλωτές στα καταστήματά τους στους προμηθευτές τους.

Υπολογίζεται πως τα συνολικά οφέλη του κλάδου (όταν υιοθετήσουν και οι υπόλοιπες λιανεμπορικές επιχειρήσεις την εναλλακτική ηλεκτρονική διαχείριση) θα είναι της τάξης των 1,9 με 2,1 εκατομμύρια ευρώ, μόνο από τη μείωση των χαμένων σήμερα παραγωγικών ωρών του λιανέμπορου. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί στο 70% περίπου του συνολικού κόστους της παραδοσιακής διαδικασίας.

Γιατί όμως είναι τόσο επιτυχημένες αυτές οι υπηρεσίες στο οργανωμένο λιανεμπόριο σε σχέση με άλλους κλάδους; Η αιτία βρίσκεται στα μεγέθη του κλάδου, στις διαδικασίες και στη δομή του κλάδου, στο επιχειρηματικό μοντέλο υλοποίησης των εφαρμογών, αλλά, κυρίως, στους ανθρώπους του κλάδου. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα στελέχη του αντιλαμβάνονται και στηρίζουν τη διεπιχειρησιακή συνεργασία.

Ο στόχος της έρευνας που πραγματοποίησε το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN σε συνεργασία με την Exceed Consulting ήταν να αναγνωρίσει και να μετρήσει τη συσχέτιση αυτών των ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη συνεργασία ανάμεσα σε λιανέμπορους και προμηθευτές. Μία μελέτη πεδίου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε, όπου 130 στελέχη επιχειρήσεων από 15 αλυσίδες σούπερ μάρκετ αξιολόγησαν 25 προμηθευτές (σύνολο 832 ερωτηματολόγια) ως προς τη συνεργασία που έχουν μαζί τους. Συνολικά δηλαδή αξιολογήθηκαν 185 περίπου διεπιχειρησιακές σχέσεις.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ένα μικρό μόνο μέρος της στατιστικής ανάλυσης που αφορά στη σύγκριση επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στο κομμάτι της συνεργατικής παραγγελιοδοσίας (περίπου το 35% του δείγματος) και επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν. Η σύγκριση έγινε για δύο δείκτες συνεργασίας που αναπτύχθηκαν επιστημονικά. Ο ένας δείκτης αφορά στη συνολική συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και ο δεύτερος δείκτης αφορά στη συνεργασία μόνο ως προς τα συστήματα πωλήσεων. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα.

Στο διάγραμμα 1 φαίνονται τα συνολικά αποτελέσματα σύγκρισης της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και σε επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν. Οι πρώτες έχουν αξιολογήσει σημαντικά πιο θετικά τη συνολική συνεργασία τους με μέσο όρο 4,61 έναντι 4,22.

Ενώ όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι της συνεργασίας στα συστήματα και τις διαδικασίες πωλήσεων η διαφορά είναι τεράστια, με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συνεργατική παραγγελιοδοσία να έχουν μέσο όρο 3,41 έναντι μόλις 2,18 των επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δείχνουν σαφέστατα ότι η χρήση προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σχετίζεται με πιο υψηλή αξιολόγηση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα επιμέρους στοιχεία των δεικτών, το διάγραμμα 2 δείχνει ενδεικτικά κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις. Σε όλα από αυτά τα επιμέρους στοιχεία είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με τις σχέσεις που υποστηρίζουν ηλεκτρονική συνεργασία να προηγούνται. Όπως είναι προφανές, πιο μεγάλη είναι η διαφορά στο κομμάτι της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφορίας. Μεγάλη είναι η διαφορά όμως και στο κομμάτι συνεργασίας στο πλάνο προώθησης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι στην ερώτηση για την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Φαίνεται δηλαδή ότι οι λιανέμποροι αισθάνονται ότι οι συνεργάτες τους, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία, υποστηρίζουν περισσότερο τη λειτουργία της επιχείρησής τους, από τους άλλους προμηθευτές τους. Επίσης σημαντικό είναι ότι θεωρούν καλύτερη την ποιότητα της υπηρεσίας που τους παρέχεται από το τμήμα πωλήσεων, των προμηθευτών που χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα.

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και σε επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν. Τα στοιχεία φανερώνουν πως οι υπηρεσίες αυτές δεν μειώνουν μόνο τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, αλλά έχουν επίδραση και σε διάφορες πτυχές της συνεργασίας τους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε παλαιότερα. Επομένως είναι σημαντικό τα στελέχη του κλάδου να βλέπουν τις διεπιχειρησιακές εφαρμογές από μία στρατηγική οπτική γωνία.

Η επόμενη μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι της ηλεκτρονικής συνεργασίας αναμένεται να είναι με τη μαζική χρήση των ετικετών RFID. Η πληροφορία που θα παρέχουν οι ετικέτες αυτόματης αναγνώρισης αναμένεται να είναι τεράστια σε όγκο και σε αξία. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή αυτής της πληροφορίας αναμένεται να μεταφέρει τον κλάδο σε ένα νέο επίπεδο.