Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν επήλθε στο ΔΣ του ECR Hellas, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, που ακολούθησαν τη ΓΣ του φορέα στις 13 Φεβρουαρίου.

Ανανενώθηκε η θητεία των Αρ. Παντελιάδη (Metro), ως προέδρου ΔΣ ECR Hellas, Λιανεμπόριο, και Χρ. Τσεντεμεΐδη (Johnson & Johnson), ως Προέδρου ΔΣ ECR Hellas, Προμηθευτές, όπως επίσης του Μ. Φανδρίδη. Γεν. Γραμματέας και Εμπειρογνώμονα του και Κ. Μαυροειδής (Πέντε), στη θέση του ταμία. Από το λιανεμπόριο εκλέχθηκαν οι Τ. Θανόπουλος (Θανόπουλος), Ν. Λαβίδας (Σκλαβενίτης), Γρ. Παπαδόπουλος (Δ. Μασούτης), Β. Σταύρου (ΑΒ Βασιλόπουλος) και Χρ. Χαλκιαδάκη (Χαλκιαδάκης).

Από τη βιομηχανία εκλέχθηκαν οι Ερ. Γεωργουλάκη (P&G), Αλ. Δανιηλίδης (Αθ. Ζυθοποιΐα), Άρ. Ζούμπος (AMBYΞ), Δ. Μαγγιώρος (Unilever), Ι. Παπαχρήστου (Coca-Cola), Ν. Πράπας (Νestlé). Από τον ακαδημαϊκό τομέα, ως εμπειρογνώμονες επανεκλέχθηκαν οι κ.κ. Γ. Δουκίδης, και Κ. Πραματάρη, ενώ στην ελεγκτική επιτροπή του φορέα εκλέχτηκαν οι κ. Δ Αβράσογλου (Bolton), Δ. Κοντός (ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός) και Ν. Σετάκης (Δωδώνη).