Διαχρονικό πρόβλημα αποτελούν για τα σούπερ μάρκετ οι κλοπές. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην επιδείνωσή του και έχει κάνει ακόμη πιο επίκαιρη την αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Στο πλαίσιο αυτό, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕCR Ελλάς παρουσιάστηκαν βασικά συμπεράσματα της ομάδας εργασίας του φορέα, η οποία μελετά και προτείνει συγκεκριμένες πρακτικές για τον από κοινού περιορισμό των κλοπών στο ράφι, που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 45 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η εργασία της ομάδας Shrinkage του ECR Hellas παρουσιάστηκε στο συνέδριο από τον κ. Γιάννη Βλαχονικολέα, Διευθυντή Εξέλιξης & Καινοτομίας της Metro. Η ομάδα εργάστηκε για την κατανόηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν το περιβάλλον κλοπών εντός των καταστημάτων, την καταγραφή διαφόρων μεθόδων για τον περιορισμό και την αντιμετώπισή τους, την αποτελεσματικότητά τους αλλά και του κόστους των εναλλακτικών μεθόδων αποτροπής. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας του ECR Hellas εξέτασε τις εξωτερικές απώλειες (κλοπές στο ράφι), που αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών απωλειών, και εστίασε τις εργασίες της στις απώλειες που προέρχονται από τις κλοπές σε «hot» κατηγορίες προϊόντων.

Βασικό συμπέρασμα της ομάδας εργασίας είναι πως υπάρχουν ευκαιρίες μείωσης των απωλειών στο ράφι και είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων όταν υπάρχει συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προμηθευτών και λιανεμπόρων, που καρπώνονται από κοινού τα οφέλη. Σημαντικά είναι και τα οφέλη για τους καταναλωτές, λόγω της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης αλλά και της δυνατότητας επίτευξης χαμηλότερων τιμών.

Αύξηση απωλειών στην ελληνική αγορά
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχονικολέα, ο ομάδα όρισε τις απώλειες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (προϊόντα που καταστρέφονται, λήγουν, κλέβονται και απώλειες που οφείλονται σε λάθη συστημάτων), ενώ τις διαχώρισε σε κακόβουλες και μη. Η αξία των απωλειών, σύμφωνα με το Global Retail Theft Barometer, σε 43 χώρες αντιστοιχεί στο 1,45% της αξίας των πωληθέντων (119 δισ. δολάρια), ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1,39% (48,61 δισ. δολάρια).Το ποσοστό είναι μικρότερο μεν αλλά με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη έναντι των άλλων περιοχών (αύξηση 7,8%), αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η οποία εκτιμάται πως θα αποτελέσει στοιχείο και των επόμενων χρόνων.

Η ίδια έρευνα εκτιμά ότι στην Ευρώπη το ετήσιο κόστος των κλοπών για τους καταναλωτές είναι της τάξης των 150 ευρώ ανά νοικοκυριό. Η ελληνική αγορά βρίσκεται στον μέσο όρο της ευρωπαϊκής, με ποσοστό απωλειών 1,4%, έχοντας όμως παρουσιάσει σημαντική αύξηση (+10%) από την προηγούμενη έρευνα (2011/2009). Βέβαια, από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα εργασίας του ECR Hellas, προκύπτει ότι οι απώλειες που εμφανίζονται στην αγορά των ταχυκίνητων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το ποσοστό των απωλειών είναι της τάξης του 2,1% των πωλήσεων. Από το ποσοστό αυτό, οι απώλειες που οφείλονται αποκλειστικά σε κλοπές ανέρχεται σε 0,81% κατά μέσο όρο, με κόστος άνω των 95 εκατ. ευρώ.

Μετρήσεις απωλειών
Μελέτες Λάθη Συστήματος Εφοδιαστική Αλυσίδα Εσωτερική Κλοπή Εξωτερική Κλοπή Σύνολο
ECR Europe 27% 7% 28% 38% 100%
Global Retail Theft Barometer 16,2% 5,6% 35% 43,2% 100%

Απώλειες στη διεθνή αγορά λιανεμπορίου, 2011
  Συνολικές απώλειες, σε δισ. δολάρια Απώλειες ως ποσοστό επί των πωλήσεων Απώλειες 2011/2009, μεταβολή
Βόρεια Αμερική 45,321 1,58% 6,0%
Λατινική Αμερική 6,053 1,67% 4,4%
Μ. Ανατολή / Αφρική 0,815 1,71% 5,6%
Ασία 18,288 1,22% 0,8%
Ευρώπη 48,615 1,39% 7,8%
Σύνολο 119,092 1,45% 6,6%
Πηγή: Global Retail Theft Barometer


Η εξέλιξη της πορείας του έργου
Η ομάδα εργάστηκε πάνω στο συγκεκριμένο project από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013. Η εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου έγινε σε 4 φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω διεξαγωγής έρευνας, η δεύτερη την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων αποτροπής κλοπών με τη χρήση εργαλείων, τις μετρήσεις και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, η τρίτη την αξιολόγηση των μεθόδων αποτροπής κλοπών που χρησιμοποιήθηκαν και η τέταρτη την κατάθεση προτάσεων και τη δημιουργία ενός οδηγού προς χρήση από προμηθευτές και λιανεμπόρους, βάσει των συμπερασμάτων της ομάδας.

Ο κ. Βλαχονικολέας παρουσίασε, μεταξύ άλλων, κάποια από τα αποτελέσματα της 1ης φάσης και συγκεκριμένα την καταγραφή, βάσει της έρευνας, ενός ποσοστού 80% προμηθευτών που παρατήρησαν μείωση απωλειών έναντι του προηγούμενου χρόνου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους λιανέμπορους ήταν 50%, ίδιο με εκείνους που διαπίστωσαν σταθερότητα απωλειών. Eπίσης, από την πρώτη φάση προέκυψε το ποσοστό των απωλειών που προαναφέρθηκε ως ποσοστό επί των πωλήσεων (0,81%), που αντιστοιχεί σε χαμένες πωλήσεις, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων για το κράτος κλπ.

Έρευνα από το Global Retail Theft Barometer: Απώλειες στην Ελλάδα
Απώλειες επί της αξίας πωληθέντων 1,4%
Μεταβολή 2011/2009 +10%

Οι πιλοτικές εφαρμογές
Στη 2η φάση υλοποιήθηκαν οι πιλοτικές εφαρμογές. Ορίστηκαν μικτές ομάδες συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών – λιανεμπόρων και δύο χρονικές περίοδοι για την υλοποίησή τους, ενώ επιλέχτηκαν δύο καταστήματα για κάθε «hot» κατηγορία προϊόντος. Κάθε ομάδα εργασίας δούλεψε εφαρμόζοντας διαφορετικό μίγμα του δεκάλογου του ECR, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί χώροι φύλαξης των επιλεγμένων ειδών στην αποθήκη του καταστήματος και η απογραφή τους, ώστε να αποτραπούν οι εσωτερικές απώλειες. Οι «hot» κατηγορίες προϊόντων ήταν: Ποτά, ξυριστικά, μπαταρίες, οδοντόκρεμες, καλλυντικά, καφέδες, σοκολάτες, τσίκλες, κολόνιες, αντηλιακά. Τα μέσα παγίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφορετικά, αναλόγως του προϊόντος (αυτοκόλλητες ετικέτες, αράχνες, πώματα ασφαλείας, θήκες, δακτύλιοι ασφαλείας).

Συμπεράσματα & προτάσεις
Οι μετρήσεις των δύο πρώτων φάσεων έδωσαν τα εξής ως αποτέλεσμα:

  • Μείωση απωλειών κατά ΜΟ 14 ποσοστιαίες μονάδες
  • Όσο περισσότερα από τα 10 βήματα του ECR χρησιμοποιήθηκαν, τόσο καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα μείωσης των κλοπών
  • Αποτελεσματικός ο συνδυασμός διαδικασιών και τεχνικών μέσων
  • Σε όσα καταστήματα δεν υπήρχε παγίδευση το Α’ διάστημα, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά
  • Στα καταστήματα που δεν υπήρχαν αντένες ασφαλείας, η παγίδευση προϊόντων δεν είχε κανένα αποτέλεσμα

Επίσης, η ομάδα συμπέρανε πως είναι σημαντική η προπαγίδευση των προϊόντων (όπου είναι εφικτή), η επιλογή του μέσου παγίδευσης πρέπει να γίνεται από κοινού (λιανέμποροι – προμηθευτές), να υπάρχει επιμερισμός της προσπάθειας μείωσης των κλοπών και της σχετικής δαπάνης, ενώ συμφώνησε πως καμία μέθοδος αποτροπής δεν αποτελεί πανάκεια. Η φύλαξη των διαδρόμων, παρά το συγκριτικό της πλεονέκτημα, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την εταιρεία. Οι υπόλοιπες μέθοδοι έχουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία τους, που διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την προϊοντική κατηγορία.

Ομάδα εργασίας Shrinkage, ECR Hellas
Συμμετέχοντες  
Λιανεμπόριο:  
ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος
Δ. Μασούτης ΑΕ Τιμίνης Σταύρος
Metro AEBE Βλαχονικολέας Γιάννης, Πριέρος Λορέντζος
Προμηθευτές:  
Beiersdorf Hellas AE Πετρίδης Δημήτρης
Colgate Palmolive ΜΕΠΕ Τσακίρης Γιάννης
Diageo Hellas AE Παπουτσή Διονυσία
Energizer Hellas AE Κωστικίδης Ιωσήφ
Mondelez Hellas AE Τσοράπη Έμμυ
L’Oréal Hellas AE Σκάντζαρης Ελισσαίος
Nestlé Hellas AE Βατικιώτη Κατερίνα
Procter & Gamble Hellas ΕΠΕ Μποντάρη Ιωάννα
Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ Κατσιάνη Μαρία
Σύμβουλοι:  
Exceed Consulting AE Λαβδιώτης Γιάννης
Planning AE Γκαντήραγας Παναγιώτης, Παπακώστας Βασίλης

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας: Συνεργατική αντιμετώπιση
Οι απώλειες, όπως δηλώνει και η ομάδα, είναι δεδομένο πως δεν αποτελούν πρόβλημα που αφορά μόνο τη μία ή την άλλη πλευρά αλλά ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνεργασία ώστε να υπάρχει όφελος και για τις δύο πλευρές αλλά και για τον καταναλωτή. Αν οι απώλειες από τις κλοπές στο ράφι είναι 95 εκατ. ευρώ ανά έτος και η συνεργασία προμηθευτών – λιανεμπόρων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των κλοπών κατά 50%, τότε τα κέρδη του λιανεμπορίου θα αυξηθούν κατά περίπου 30% και οι πωλήσεις κατά περίπου 10%, τόνισε στην παρουσίασή του ο κ. Βλαχονικολέας. Παράλληλα, θα υπάρξει και αύξηση των εσόδων του κράτους αλλά και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του καταναλωτή.

Η μελέτη και εφαρμογή των «10 βημάτων» του ECR, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα μέσα για κάθε κατηγορία, τεχνικές λύσεις και εργαλεία, ολοκληρώνουν μια αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος των κλοπών στο ράφι αλλά και του συνολικού ζητήματος των απωλειών καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.