Σημαντική διάκριση για τη χώρα μας αποτελεί το τρίτο βραβείο που απέσπασε η ελληνική συμμετοχή στην παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ 2008 Ζaragoza, ανάμεσα σε 104 εθνικές συμμετοχές. Την ευθύνη της ελληνικής συμμετοχής, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Το ελληνικό περίπτερο, έκτασης 1.000 τμ, βραβεύτηκε (μετά τη Γερμανία και τη Ρωσία) για την πολύ επιτυχημένη ανάπτυξη του κεντρικού θέματος της Εxpo 2008 «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Μέσα από τη συμμετοχή μας στην Εxpo αναδείχθηκε  η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, σε τομείς που συνδέονται με τη θεματολογία της έκθεσης, όπως τεχνολογία, φυσικό περιβάλλον, προϊόντα, τουρισμός και πολιτισμός.

Το κεντρικό θέμα του ελληνικού περιπτέρου βασίστηκε στη  ρήση «Αρχή Πάντων ‘Yδωρ» του Θαλή του Μιλήσιου. Η θεματολογία του  αναφερόταν στο νερό και τη βιώσιμη ανάπτυξη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην τεχνολογία και τα επιτεύγματα σε σχέση με μεθόδους και πολιτικές προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, στις μορφές τουρισμού που προσφέρει η χώρα μας, στην ελληνική φύση και τις φυσικές καλλονές ξεχωριστού ενδιαφέροντος, καθώς και στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, με ορθολογική χρήση νερού.

Η εξαιρετική παρουσία της χώρας μας στην ΕΧΡΟ 2008 είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας και των στοχευμένων ενεργειών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του ΟΠΕ. Οι 600.000 επισκέπτες του ελληνικού περιπτέρου, κατά τη διάρκεια των 93 ημερών λειτουργίας της έκθεσης, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των επισκεπτών της Εxpo, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ αυτών  με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Στις προσωπικότητες που επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο συγκαταλέγονται η Βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κυβερνητικοί Ισπανοί Αξιωματούχοι, Επίσημες Αντιπροσωπείες άλλων χωρών που συμμετείχαν στην Εxpo κά. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν την ημέρα της Ελλάδας ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφης, και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Εxpo 2008, πλαισιώθηκε με παράλληλες εκδηλώσεις εμπορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με στόχο την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων και του ελληνικού πολιτισμού. Ιδιαίτερη προβολή είχε ο τομέας τροφίμων και ποτών, με την επιτυχημένη λειτουργία εστιατορίου «Kerasma», το οποίο όχι μόνο προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών της έκθεσης, αλλά απέσπασε και θετικότατα σχόλια.