Σημαντική ανάπτυξη, με διψήφιο ποσοστό, σημείωσαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Όμως, η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη της ανάπτυξης των εξαγωγών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Στις αρχές Μαΐου δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας κατά τον μήνα Μάρτιο και την περίοδο του α΄ τριμήνου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 25,7% (στα 2,63 δισ. ευρώ έναντι 2,09 δισ. ευρώ του Μαρτίου του 2016). Τα στοιχεία αφορούν στις εξαγωγές προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή. Ακόμη όμως κι αν εξαιρεθούν, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών παραμένει διψήφιος (12,5% ή αύξηση 205,4 εκατ. ευρώ). Σε επίπεδο α’ τριμήνου (Ιαν.-Μάρτ. 2017), η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 20,3% (στα 6,87 δισ. ευρώ, από 5,71 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016), ενώ η αξία των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφει αύξηση κατά 261 εκατ. ευρώ ή κατά 5,9%.

Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 50%, λόγω κυρίως των υψηλότερων τιμών που σημειώθηκαν στα πετρελαιοειδή, ενώ προς τις χώρες της ΕΕ κατά 8,1%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 13,4% και το12,2% αντίστοιχα. Η κατανομή των εξαγωγών μεταξύ τρίτων χωρών και χωρών της ΕΕ είναι 45,2% / 54,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώνεται στο 31,4% / 68,6%, όπου και πάλι υπερτερούν ως ποσοστό οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

Εξαγωγές – Α’ τρίμηνο 2016 / 2017 (σε εκατ. ευρώ)
Κατηγορίες προϊόντων Ιαν.-Μάρτ. 2016 (εκατ. ευρώ)* Ιαν.-Μάρτ. 2017 (εκατ. ευρώ)* Μεταβολή
Τρόφιμα & ζώντα ζώα 969,2 1.004,5 3,6%
Ποτά & καπνός 167,7 150,6 -10,2%
Πρώτες ύλες 224,8 318,4 41,6%
Πετρελαιοειδή – καύσιμα 1.266,4 2.158,9 70,5%
Λάδια 219,9 162,0 -26,3%
Χημικά 671,3 751,2 11,9%
Βιομηχανικά 968,4 1.078,0 11,3%
Μηχανήματα 634,2 621,4 -2,0%
Διάφορα βιομηχανικά 475,0 503,3 6,0%
Εμπιστευτικά προϊόντα 124,0 131,3 5,9%
Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), «ενδεικτικό στοιχείο της έντασης της ανόδου των εξαγωγών κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι το γεγονός ότι μόνο 2 κλάδοι εμφάνισαν αρνητικό πρόσημο, έναντι 8 που σημείωσαν άνοδο. Εκτός των πετρελαιοειδών (+72,4%), ξεχωρίζει η αύξηση εξαγωγών στους κλάδους των πρώτων υλών (+41,3%), των διάφορων βιομηχανικών (+22,4%) και των βιομηχανικών προϊόντων 20,8%. Πτωτικά κινήθηκαν μόνο οι κλάδοι των ποτών / καπνού (-2,4%) και μηχανημάτων (-4,2%)».

Τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές ανήλθαν στο ποσό των 4,78 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 30,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ήταν 13,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε τον εν λόγω μήνα σε 2,12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,2%, ενώ αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή διαμορφώνεται σε 13,7%.

Σε επίπεδο τριμήνου, οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 31% και χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά 18,5% και το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 44,8% (ανήλθε σε 6,48 δισ. ευρώ), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή το ποσοστό αύξησης ήταν 32,2% (+1,27 δισ. ευρώ).