Οι διοικήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΣΕΒ συνυπέγραψαν στις 14 Δεκεμβρίου δύο συμφωνίες συνεργασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους φοιτητές και τους ερευνητές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις, που αποσκοπούν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εμπεδώνουν την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων και σηματοδοτούν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων μεταξύ φορέων, που βρίσκονται στην αιχμή της προσπάθειας του τεχνολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, της σύνδεσης της παραγωγής με τη γνώση και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, τοποθετούν την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, με τη διασύνδεση έρευνας-καινοτομίας-παραγωγής, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με τα παραγωγικά συστήματα, το οικοσύστημα της καινοτομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική εξέλιξη, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνικές, ψηφιακές και οριζόντιες δεξιότητες.