Βελτίωση του οικονομικού κλίματος διέγνωσαν οι CEO της ελληνικής αγοράς το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Ο ένας στους δύο CEO πιστεύει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας το 2017 και το 2018 θα κυμανθούν κάτω από τα προϋπολογισμένα με τους δανειστές επίπεδα. Οι τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι μια πιθανή προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα έχει αρνητική επίδραση στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και στις εξελίξεις στην οικονομία.

Στις 130 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το τέταρτο τρίμηνο του 2016, συμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group (δεύτερο 15ήμερο Δεκεμβρίου 2016). Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει τη θετική εικόνα των CEO για την τρέχουσα κατάσταση, λόγω των τάσεων σταθεροποίησης της οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, παρά τις τριβές με τους δανειστές στα θέματα των μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEO, τους ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άποψη τους για την επίτευξη των συμφωνημένων με τους δανειστές ρυθμών ανάπτυξης της Ελλάδας φέτος και το 2018. Μόνο κατά το 5% συμφώνησαν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επιτευχθούν στο μέτρο των επίσημων προβλέψεων. Ένας στους δύο πιστεύει ότι θα επιτευχθούν σε ποσοστό γύρω στο 1,5% ενώ κατά το 43% δήλωσαν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα κυμανθούν γύρω στο ±0,5%.

Επίσης, ερωτήθηκαν για την επίδραση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντος μεταρρυθμιστικού προγράμματος με τους δανειστές, καθώς και στην πορεία της οικονομίας το 2017, μιας πιθανής προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Κατά το 39% των CEO υπερτερεί η άποψη της αρνητικής επίδρασης έναντι 34% θετικής και 27% ουδέτερης. Ωστόσο στην κατανομή των απόψεων διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι CEO των οποίων σε ποσοστό 50% δηλώνουν ότι η επίδραση θα είναι αρνητική και μόλις κατά το 19% θετική. Ειδικότερα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας διαμορφώθηκε στις 147 μονάδες από 138 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEO που δήλωσαν ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας παρέμεινε στο επίπεδο του10%, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο (17% στους CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων). Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 54% από 64% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά βελτιώθηκε στις 143 μονάδες έναντι 137 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEO που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 15% έναντι 13% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 143 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που δήλωσαν ότι η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο τους είναι καλύτερη από ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 13%, έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε μικρή κάμψη στις 141 μονάδες έναντι 142 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση ανήλθε σε 20%, ποσοστό που αυξάνεται σε 26% για τους CEO των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε μικρή άνοδο στις 114 μονάδες έναντι 112 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη από ένα έτος πριν, ανήλθε σε 44%, ποσοστό που αυξάνεται σε 57% στους CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEΟ για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος αυξήθηκε στις 133 μονάδες έναντι 131 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ κατά το 48% δήλωσαν ότι προσδοκούν βελτίωση έναντι 44% το προηγούμενο τρίμηνο. Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (64%).