Πέραν των μοντέλων στρατηγικής ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδιαίτερη σημασία έχει και το τεχνικό σκέλος της δημιουργίας ενός ψηφιακού καναλιού λιανικής διάθεσης προϊόντων. (Το κείμενο είναι συνοδευτικό του αφιερώματος "e-shopping εν Ελλάδι: ψωνίζοντας online είναι καλύτερα).

Σε γενικές γραμμές, στα βασικά συστατικά ενός e-shop πρέπει να περιλαμβάνονται:

  • Κατάλογος προϊόντων: Ο διαχειριστής δημιουργεί και διαχειρίζεται τον κατάλογο προϊόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα προς πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αξιοποιώντας δυνατότητες, όπως η παραμετροποίηση των εμφανιζόμενων σελίδων, η οργάνωση του καταλόγου σε τμήματα για καλύτερη απεικόνιση των προϊόντων, η αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων, η δημιουργία εξειδικευμένων καταλόγων για συγκεκριμένες ομάδες πελατών, η αυτόματη εξαίρεση προϊόντων βάσει κανόνων κλπ.
  • Καλάθι αγορών: Προσφέρεται ανασκόπηση του καταλόγου προϊόντων από τον πελάτη και διαχείριση καλαθιού αγορών. Ο υποψήφιος πελάτης θα πρέπει να μπορεί να δει τον κατάλογο προϊόντων, να επιλέξει όσα επιθυμεί τοποθετώντας τα στο καλάθι αγορών και να αποθηκεύσει το καλάθι, εφόσον έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα. Βεβαίως, στο καλάθι αγορών είναι απαραίτητο να εμφανίζονται οι τιμές και οι ποσότητες, τόσο αναλυτικά (ανά γραμμή παραγγελίας) όσο και συγκεντρωτικά. Το καλάθι αυτό μπορεί να το αποθηκεύσει με κάποιο όνομα και να παραμείνει ενεργό για όσο διάστημα έχει ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος. Στο διάστημα αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το τροποποιήσει κατά βούληση και, βεβαίως, να διατηρεί περισσότερα τους ενός ενεργά καλάθια αγορών.
  • Διαδικασία check-out: ‘Οταν ο πελάτης αποφασίσει να καταχωρίσει ως παραγγελία το καλάθι αγορών, επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και τη μέθοδο αποστολής βάσει αυτών που έχουν ορισθεί από τον διαχειριστή. ‘Οταν η παραγγελία καταχωριστεί, ενεργοποιείται συνήθως η ροή εργασιών που μεταφέρει τα στοιχεία της παραγγελίας στο υποσύστημα διαχείρισης παραγγελιών. Η ροή αυτή είναι παραμετροποιήσιμη σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν εγκρίσεις που χρειάζονται.
  • Τρόποι πληρωμής: Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής καθορίζονται κατά την παραμετροποίηση του συστήματος.
  • Τρόποι αποστολής: Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τον επιθυμητό τρόπο αποστολής, επιλέγοντας από όσους καθόρισε ο ιδιοκτήτης του e-shop κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
  • Ανασκόπηση της παραγγελίας: Καλό είναι ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να κάνει πλήρη ανασκόπηση της παραγγελίας και να τροποποιήσει ποσότητες, τρόπο αποστολής, πληρωμής κλπ.
  • Επιβεβαίωση παραγγελίας: Μετά την υποβολή της παραγγελίας είναι απαραίτητη η εμφάνιση μίας σελίδας επιβεβαίωσης, η οποία εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό παραγγελίας, τα παραγγελθέντα προϊόντα και τη συνολική αξία.
  • Παρακολούθηση παραγγελίας: Μετά την υποβολή της παραγγελίας, είναι σκόπιμο ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής της, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (πχ στοιχεία παραστατικού, τρόπος πληρωμής, status αποστολής κλπ).

Το  κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος 36 (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2008) του περιοδικού Retail Technology των εκδόσεων Comcenter και είναι μέρος του αφιερώματος “e-shopping εν Ελλάδι: ψωνίζοντας online είναι καλύτερα“.