Δύο νέα Γαλαξίας προστέθηκαν στο δίκτυο του ομίλου Πέντε το καλοκαίρι που πέρασε, οπότε σήμερα πλέον αριθμεί τις 135 εμπορικές μονάδες.

Το πρώτο εγκαινιάστηκε στις 2 Ιουλίου στους Αγ. Θεόδωρους Κορινθίας, στη θέση Λιάντρο, είναι έκτασης 2.000τμ και διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Το δεύτερο εγκαινιάστηκε στα τέλη Αυγούστου στην Ακράτα Αχαΐας. Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα της αλυσίδας στην πόλη. Εξάλλου, ο όμιλος επέλεξε τη SingularLogic για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ERP.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του εν λόγω επιχειρηματικού λογισμικού, υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξής του. Θα καλύψει τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων του ομίλου, λειτουργώντας πλέον σε ενιαίο ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Τα οφέλη του ομίλου από την υλοποίηση του συστήματος αναφέρονται στην περαιτέρω ανάπτυξη, στη μεγιστοποίηση των εσόδων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στη δυνατότητα της διοίκησης για άμεση λήψη ολοκληρωμένης πληροφόρησης και στην απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών.