Σημαντικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον το πρώτο τρίμηνο του 2008 (που έληξε στις 28 Μαρτίου 2008), σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού επιτεύχθηκαν σε καιρό αβέβαιων οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντική ήταν η συμβολή της Coca-Cola Zero στην επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, ο όγκος πωλήσεων (429 εκατ. κιβώτια) σημείωσε αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα καθαρά έσοδα (1,373 εκατ. ευρώ), είχαν αύξηση 9%, και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT), που ανέρχονται σε 67 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν αύξηση 10%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 0,08 ευρώ (αύξηση 14%).

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως οι στόχοι για το πλήρες έτος 2008 παραμένουν αμετάβλητοι: αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξεως του 7%, αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά 11%-13% και κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 1,46 και 1,49 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση 12%-15%.

Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον, δήλωσε: «’Εχω τη χαρά να αναφέρω μία δυναμική έναρξη του έτους με αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς αγορών μας και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων μας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2008. Η ισχυρή οργανική αύξηση του όγκου πωλήσεων υποστηρίχθηκε από την παρουσίαση της Coca-Cola Zero σε 11 επιπλέον χώρες, όπου δραστηριοποιούμαστε, και από σημαντικές καινοτομίες προϊόντων στις κατηγορίες των μη ανθρακούχων αναψυκτικών.

Με ενθαρρύνει ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική εμπορικής ανάπτυξης σε αγορές-κλειδιά, και η ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε το υψηλής διαφοροποίησης, και σε χώρες και σε σήματα, χαρτοφυλάκιό μας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε ισορροπημένη ανάπτυξη. Η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων αυξήσεων στις τιμές και η ανάπτυξη των κερδοφόρων ατομικών συσκευασιών μάς βοήθησαν να αντισταθμίσουμε τις επίμονες πιέσεις από το κόστος των πρώτων υλών, καθώς και τις υψηλότερες επενδύσεις στις πωλήσεις και το κόστος των ενεργειών εμπορίας που υποστήριξαν την παρουσίαση των νέων προϊόντων μας.

Παρ’ όλο που το πρώτο τρίμηνο αποτελεί κατά κανόνα περίοδο ύφεσης για το είδος των δικών μας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, αυτή η δυναμική αρχή του έτους και η εμπιστοσύνη που έχουμε στους σχεδιασμούς μας, μας επιτρέπουν να ατενίζουμε με σιγουριά τους στόχους για το πλήρες έτος».