Απαισιόδοξη εμφανίζεται η αγορά εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών για την υιοθέτηση και πλήρη λειτουργία του συστήματος εγγειοδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών ποτών (Deposit Return Scheme, DRS) εντός του 2025. Στελέχη που γνωρίζουν καλά την αγορά αναφέρουν ότι «χρειάζεται ακόμη περισσότερος χρόνος».

Ήταν στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), όπου, σε κλειστή συνεδρίαση, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, είχε μιλήσει για εφαρμογή του συστήματος σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025. Στην τελευταία επικοινωνία που είχε το FOODReporter με τον κ. Γραφάκο, εκείνος ανέφερε ως πιθανότερη ημερομηνία το τέλος του 2025, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο την οριστική έναρξη λειτουργίας του συστήματος, αν και παραδέχτηκε ότι «χρειάζεται πολλά να γίνουν μέχρι τότε και ακριβής πρόβλεψη της ημερομηνίας εκκίνησης είναι το λιγότερο».

Στην αγορά επικρατεί ικανοποίηση για τη γνώση και τις κινήσεις της νέας διευθύνουσας σύμβουλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δρ. Αλεξάνδρας Τόγια. Ο υπό σύσταση φορέας θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΕΟΑΝ. Υπάρχουν ανοικτά ζητήματα ως προς τη μετοχική σύνθεση του νέου φορέα σε σχέση με τις εταιρείες που θα γίνουν οι τελικοί αποδέκτες των χρησιμοποιημένων φιαλών και άρα, αρμόδιες να επιστρέψουν τις φιάλες προς επανεπεξεργασία και δημιουργία υλικού rPET με αντίστροφη διαδικασία, έως τα flakes ρητίνης, προ της δημιουργίας προπλάσματος. Υπάρχει ανάγκη οι τελικοί αποδέκτες να επιβεβαιώνουν την ανακύκλωση κάθε συσκευασίας, ώστε να απελευθερώνονται οι επιστροφές εγγυοδοσίας ανά φιάλη στον τελικό καταναλωτή που θα φέρνει πίσω τις φιάλες, προς ανακύκλωση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ανταποδοτική ανακύκλωση που λειτουργεί ακολουθεί διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας και ανταμοιβής. Ταυτόχρονα, έχει ενεργές συμβάσεις με Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες, από την άλλη, μαζί και με τους δήμους, διεκδικούν μερίδιο και ρόλους και στο νέο φορέα.

Τα χρήματα που ο πολίτης θα παίρνει πίσω
Αυτό που ενδιαφέρει σε παρόντα χρόνο τους προμηθευτές και παραγωγούς εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών είναι να μην περάσει ως αύξηση στο ίδιο το προϊόν, το τέλος εγγυοδοσίας των €0,10 και €0,15 που θα προστεθεί ανά φιάλη και ούτε να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση αυτού του ζητήματος, όπως θα μπορούσε να συμβεί πριν την υπουργική διάψευση της εφαρμογής του DRS. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνονται οι όποιες επαφές με την πολιτική ηγεσία, εκείνες τουλάχιστον που δεν έχουν να κάνουν με τεχνικά ζητήματα.

Οι εταιρείες εμφανίζονται πρόθυμες να επωμιστούν και μερίδιο της ενημέρωσης του κοινού, αλλά ομόθυμα θεωρούν ότι αυτό αποτελεί έργο που έχει υποχρέωση πρωτίστως να επιτελέσει η Πολιτεία: Πρέπει να γίνει σαφές, θεωρούν, ότι πρόκειται για χρήματα που ο πολίτης θα παίρνει πίσω.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter