Σύμφωνα με τα στοιχεία της ISNP (Intelligent Social Network Platform), οι ενεργοί έλληνες χρήστες ανέρχονται: στο facebook σε 1.500.000, στο twitter σε 85.000 και στο youtube σε 340.000. «Ενεργοί» θεωρούνται όσοι αναρτούν πληροφορίες ή σχόλια, με απαραίτητη προϋπόθεση ο χρήστης να έχει έστω και μέρος του λογαριασμού του ανοιχτό σε πρόσβαση.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της εταιρείας κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, οι έλληνες χρήστες του twitter είναι οι πιο δραστήριοι και αναρτούν περίπου 180.000 αναφορές (tweets) ημερησίως, δηλαδή κατά μέσο όρο αντιστοιχούν περισσότερες από δύο αναφορές ημερησίως ανά χρήστη. Με ρυθμό περίπου μία αναφορά την εβδομάδα, ανεβάζουν οι χρήστες αναφορές στα δύο άλλα κοινωνικά δίκτυα, το facebook και το youtube.

Πιο συγκεκριμένα, οι έλληνες χρήστες του facebook αναρτούν 240.000 αναφορές την ημέρα (status updates & comments) και 50.000 αναφορές οι χρήστες του youtube (comments & videos).

Η αναλυτική χαρτογράφηση και επεξεργασία των ελλήνων χρηστών και η μεγάλη συγκέντρωση πληροφοριών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αναλύουν με ακριβή στοιχεία τη συμπεριφορά των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα και να εξάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα που τους ενδιαφέρουν.

Σημειώνεται ότι το εξάμηνο περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία με περισσότερες από 23.000.000 αναφορές στο twitter, 60.000.000 αναφορές στο facebook και 5.000.000 αναφορές ελλήνων χρηστών στο youtube.