Η έμπρακτη στήριξη της Δωδώνη στους περισσότερους από 5.500 συνεργάτες της κτηνοτρόφους-προμηθευτές πρώτης ύλης την περίοδο 2019-2020 είχε αποτέλεσμα την καταγραφή ρεκόρ συνολικής ετήσιας εισκομιζόμενης ποσότητας 77,5 χιλιάδων τόνων αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στην εταιρεία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, πρόκειται για το αποτέλεσμα της εφαρμογής δωρεάν πρότυπων επιστημονικών προγραμμάτων στήριξης επιλεγμένων μονάδων ζωικού κεφαλαίου των παραγωγών –το πρόγραμμα «Δωδώνη 200»–, το οποίο απέδωσε τα μέγιστα, καθώς καταγράφηκε αύξηση της ποσότητας γάλακτος κατά 12% και σημαντική αύξηση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διεύρυνση και αναβάθμισή του ως «Δωδώνη 400», προβλέποντας τον διπλασιασμό του αριθμού των μονάδων που μετέχουν στο πρόγραμμα. Η εταιρεία την τελευταία επταετία έχει διαθέσει για την προμήθεια γάλακτος περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 395 εκατ. ευρώ στην ηπειρώτικη πρωτογενή παραγωγή.