Η Δωδώνη συμμετέχει στο ερευνητικό επιχειρησιακό πρόγραμμα Cheese Art για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών παραδοσιακών τυριών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υλοποιούμενο στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», το εν λόγω πρόγραμμα, συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και εθνικούς πόρους, μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Στόχος του είναι η διασύνδεση πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανία, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Εξάλλου, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην ανανέωση της ιστοσελίδας της www.dodoni.eu, προσφέροντας στους επισκέπτες της πιο εύκολη και γρήγορη πλοήγηση από όλες τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης. Σημειώνεται ότι πέρυσι διακρίθηκε στα eu.Web Awards (στην κατηγορία Special Commendations), ένα διεθνή θεσμό που επιβραβεύει τις καλύτερες ιστοσελίδες στην Ευρώπη.