Αυξημένο τζίρο, αλλά μειωμένη κερδφορία παρουσίασε το 2021 η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, με τις ιστορικά υψηλές τιμές του πρόβειου γάλακτος, της ενέργειας και των υλικών συσκευασίας να «ροκανίζουν» το περιθώριο κέρδους, αν και αυτή η επίπτωση μετριάζεται εν μέρει από τη λειτουργική εξοικονόμηση και αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω από τις αυξήσεις των τιμών πώλησης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Δωδώνη αυξήθηκε κατά 4% το 2021 και ανήλθε σε 141,45 εκατ. ευρώ, έναντι 137,98 εκατ. της χρήσης 2020. Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 23,16 εκατ. ευρώ, έναντι 26,71 εκατ. το 2020.

Το περιθώριο μικτού κέρδους της χρήσης 2021 σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 16,4% για τον όμιλο, συγκρινόμενο με 19,4% το 2020. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου ανήλθε σε 12,06 εκατ. ευρώ το 2021, σε σύγκριση με 16,23 εκατ. το 2020, (-9%).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 1.,25 εκατ. ευρώ, έναντι 5,02 εκατ. το 2020), παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,77 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Δωδώνη τροποποίησε σημαντικά πέρυσι την τιμολογιακή πολιτική της, προκειμένου να προσαρμοστεί στις αυξημένες τιμές γάλακτος και να διασφαλίσει τον απαραίτητο όγκο γάλακτος για την προσεχή γαλακτοκομική περίοδο, ενώ συνεχίζει να προμηθεύεται όλο το γάλα από την εγχώρια αγορά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter