Το Dixan, στο πλαίσιο της υποστήριξης του έργου της ΜΚΟ Women on Top, που δραστηριοποιείται για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας, δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που το επιθυμούν, να ενισχύσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την εργασιακή τους ανάπτυξη, μέσω των Skills Camps του Women on Top, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.