Αισιόδοξη ότι η εταιρεία παραγωγής εμφιαλωμένου νερού Δίρφυς θα καταφέρει να διαφυλάξει στο μέγιστο δυνατό την κανονικότητα στη λειτουργία και τις πωλήσεις της, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η πανδημία, εμφανίζεται η διοίκηση της εταιρείας στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Όπως τονίζεται, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από την αρχή του 2022 μέχρι τα τέλη Ιουνίου, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ η εταιρεία έχει εδραιώσει την θέση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και έχει αποκτήσει ένα μερίδιο αγοράς που χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό.

Επιπλέον, η διοίκηση της Δίρφυς επισημαίνει την πρόθεση και τη σειρά πολιτικών αποφάσεων και δημοσιονομικών μέτρων που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές, που όπως σχολιάζει καταδεικνύουν την πολιτική βούληση να στηριχθεί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά προτεραιότητα και με κάθε μέσο, η ομαλή λειτουργία παραγωγής τροφίμων,με την εταιρεία να επωφελείται από αυτό, δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων.

Πώς κινήθηκαν τζίρος και κερδοφορία το 2021
Το 2021 έκλεισε για τη Δίρφυς με κύκλο εργασιών της τάξεως των 6,95 εκατ. ευρώ, έναντι 6,66 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από τα 2,87 εκατ. ευρώ το 2020 στα 2,98 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 4,1% περίπου. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 236.421,81 ευρώ, έναντι 328.158,79 ευρώ το 2020, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρουςδιαμορφώθηκε σε 147.311,26 ευρώ, έναντι των 328.158,79 ευρώ στη χρήση 2020.Ταυτόχρονα, το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν σε 3.286.104,47 ευρώ, έναντι 3.113.472,54 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενισχυμένη κατά 5,6% περίπου.

Η είσοδος της Λουξ-Μαρλαφέκας
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2021 η Λουξ-Μαρλαφέκας πραγματοποίησε την είσοδό της στην Δίρφυς, και ταυτόχρονα στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού, αποκτώντας σε πλειστηριασμό το 42.34% των μετοχών της εταιρείας που είχε στην κατοχή της η Νίκας Συμμετοχών, έναντι ποσού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσφατα συγκροτήθηκε σε σώμα και το νέο διοικητικό συμβούλιο της Δίρφυς, στο οποίο ο Νίκος Σέρρας παραμένει με την ιδιότητά του ως προέδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαρλαφέκας, αντιπρόεδρος και εμπορικός διευθυντής στη Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, αναδείχθηκε ως νέος αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter