Διπλή νομοθετική παρέμβαση για την αγορά των τροφίμων σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας αφενός καθετοποιημένα το σχετικό κλάδο (δηλαδή ενιαία τον πρωτογενή, τον δευτερογενή τομέα και το εμπόριο) και αφετέρου εξειδικευμένα το υπαίθριο εμπόριο, με έμφαση κυρίως στον τομέα των λαϊκών αγορών, στους εμπορευόμενους των οποίων επιφυλάσσει κρίσιμες μεταρρυθμιστικές ανατροπές.

Η πρώτη κατά σειρά παρέμβαση θα αφορά στο υπαίθριο εμπόριο. Οι βασικότερες αλλαγές σχετίζονται με το καθεστώς αδειοδοτήσεων, καθώς, όπως εκτιμά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, το ισχύον πλαίσιο χαρακτηρίζεται από μερική αδιαφάνεια και αρκετές στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «σελφ σέρβις», με τις προωθούμενες αλλαγές επιδιώκεται:
• Να καταργηθεί το δικαίωμα χρήσης άδειας για συμμετοχή στο υπαίθριο εμπόριο. Δεν θα χορηγούνται δηλαδή άδειες δραστηριοποίησης, αλλά θα ισχύσει το καθεστώς της παραχώρησης.
• Οι άδειες να χορηγούνται μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και θα ορίζει την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών.
• Η αξιολόγηση των υποψηφίων να είναι διπλή και να βασίζεται στη μοριοδότησή τους και στην κατάθεση οικονομικών προσφορών. Η συνδυαστική αξιολόγηση των δύο επιδόσεων, βάσει συγκεκριμένης παραμετροποίησης, θα οδηγεί στην επιλογή των δικαιούχων αδειών. Ειδικότερα όσοι λαμβάνουν άδειες για την πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές και δηλώνουν παραγωγοί, θα έχουν την υποχρέωση πώλησης, μέσω λαϊκών αγορών, τουλάχιστον του 70% των ποσοτήτων που παράγουν.
• Μετά το κλείσιμο κάθε λαϊκής αγοράς οι παραγωγοί να είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα τι ποσότητες πούλησαν και τι ποσότητες έμειναν αδιάθετες, ώστε στη λήξη της αδειοδότησής τους το σύστημα να υπολογίζει αυτόματα το σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων και τις πωλήσεις μέσω των λαϊκών αγορών, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσο οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων υπερβαίνουν ή μη το 30% του συνόλου της παραγωγής.

Παραγωγή, τυποποίηση και διακίνηση τροφίμων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ετοιμάζει και μια οριζόντια παρέμβαση στη νομοθεσία σχετικά με τη διακίνηση των τροφίμων, μέσω της οποίας θα επιχειρήσει να κωδικοποιήσει όλες τις ισχύουσες διατάξεις όχι μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, όπως και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
Στο πεδίο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων θα βρεθούν η διακίνηση των τροφίμων, νωπών και τυποποιημένων, η τιμολόγησή τους, οι ενδείξεις που φέρουν στις συσκευασίες τους τα τρόφιμα και οι αναγραφόμενοι ισχυρισμοί τους, όπως και το πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούνται σήμερα οι έλεγχοι (ελεγκτικοί φορείς, διαδικασίες και κυρώσεις).

Με το επιδιωκόμενο νομοσχέδιο η Γενική Γραμματεία θα επιχειρήσει, κωδικοποιώντας εκατοντάδες διατάξεις, να καταστήσει τη νομοθεσία αφενός απλούστερη αφετέρου ταχύτερη και διαφανέστερη κατά την εφαρμογή της, αλλά και να βελτιώσει ρυθμιστικές ατέλειες, ασάφειες και αναχρονισμούς, προσδιορίζοντας επακριβώς:
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των διακινητών τροφίμων.
Πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα όρια κάθε ελεγκτικής αρχής.
Πώς οι μηχανισμοί ελέγχου θα καταστούν περισσότερο ευέλικτοι και αποδοτικοί στο έργο τους.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει ήδη αρχίσει τις συνεδριάσεις της, με την προοπτική σε διάστημα δύο-τριών μηνών να παραδώσει το έργο της, οπότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική του πρόταση –όπως εκτιμάται, αυτό θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού.

Σημειώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία δρομολογεί, παράλληλα με τα προαναφερόμενα, μια ακόμη θεσμική παρέμβαση, αυτή τη φορά για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, κυρίως σε ό,τι αφορά το πεδίο της άσκησης συλλογικών αγωγών (βλέπε σχετικό άρθρο στο τεύχος 510).