Τις οικονομικές του εκθέσεις για το 2018, το 2019 και το 2020 έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο όμιλος Μπουτάρη, γεγονός που πιθανόν να προμηνύει εξελίξεις γύρω από το «φλερτ» της Premia Properties με την εισηγμένη εταιρεία. Μεταξύ άλλων, στις οικονομικές εκθέσεις γίνεται αναφορά στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο με ορίζοντα έως το 2026 που έχει εκπονήσει η Μπουτάρης για την κύρια παραγωγική εταιρεία του ομίλου, «Μπουτάρης Ι. και Υιός Οινοποιητική ΑΕ», με βάση το οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. Σύμφωνα με το business plan, οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας για το διάστημα 2021 έως 2026 είναι:

– Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της εταιρίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα ωφελήματα που παρέχονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο εξυγίανσης

  • Ανάπτυξη της εταιρίας με διπλασιασμό των πωλήσεων στην πενταετία τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις εξαγωγές.
  • Βελτίωση μικτής κερδοφορίας (σταδιακά σε επίπεδο άνω του 40%)
  • Σημαντική υποστήριξη του business plan με δαπάνες διαφήμισης και προώθησης.
  • Επίτευξη σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) 18% επί των πωλήσεων.

Στο επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με την εισηγμένη, επαναδιαπιστώνεται η ουσιαστική βιωσιμότητα της κύριας παραγωγικής εταιρίας του ομίλου, οι δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης της και επίτευξης ιδιαίτερα ικανοποιητικού λειτουργικού αποτελέσματος, με βασική προϋπόθεση την οριστική χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση. Ο όμιλος ξεκαθαρίζει εξάλλου ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αναστολή ή παύση της λειτουργίας της Οινοποιητικής, καθώς οι πωλήσεις του 2021 ήταν ικανοποιητικά αυξημένες σε σχέση με τις πωλήσεις του 2020. H εισηγμένη τονίζει ακόμα πως οι βασικές εταιρείες του ομίλου, «Μπουτάρης Ι. και Υιός Holding» και «Μπουτάρης Ι. και Υιός Οινοποιητική ΑΕ», σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εξυγιάνσεων για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και προτίθενται στα πλαίσια των προτάσεων των χρηματοοικονομικών συμβούλων αλλά και του υποψήφιου επενδυτή να προχωρήσουν στην χρηματοοικονομική τους αναδιάρθρωση στους επόμενους 2 μήνες.

«Μάζεψε» τις απώλειες του τζίρου το 2021
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για το 2020, οι πωλήσεις της εταιρείας υποχώρησαν στα 8,42 εκατ. ευρώ, έναντι 10,10 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο 2020, όπως και το 2019, και ανήλθαν αντίστοιχα σε 1,66 εκατ. και 2,10 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων το 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 3,47 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, μέσα στο 2021, ο όμιλος κατάφερε να αντισταθμίσει κάποιες από τις απώλειες του 2020 και πέτυχε ανάπτυξη του συνολικού κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα οι απώλειες σε σχέση με τον τζίρο του 2018 να περιοριστούν κατά 8,60%. Πάντως, το βάρος των δανειακών υποχρεώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για την εισηγμένη, καθώς στα τέλη του 2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων είχε φτάσει τα 30,39 εκατ. ευρώ (έναντι 28,57 εκατ. ευρώ το 2019), συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους 2,75 εκατ. ευρώ.

Αύξηση μεριδίων στα σούπερ μάρκετ
Η διοίκηση της Μπουτάρης υπογραμμίζει από την πλευρά της ότι τα βασικά πλεονεκτήματα του ομίλου παραμένουν ισχυρά, μεταξύ των οποίων η συνεχής βελτίωση της θέσης του στην εγχώρια αγορά (αύξηση μεριδίων στην αγορά των σούπερ μάρκετ) και ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι εξαγωγές αποτελούν το 30% περίπου της συνολικής παραγωγής, με εξαίρεση την χρήση 2020 λόγω πανδημίας).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter