Στο στάδιο της αναμονής εκταμίευσης των χρημάτων της επιχορήγησης βρίσκεται η Δίρφυς ΑΕ, για την επένδυση επέκτασης δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και εμφιαλώσεως νερού και αναψυκτικών.

Η συγκεκριμένη επένδυση είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο τον Ιούνιο του 2022, για συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ύψους €1.906.565. Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Δίρφυς, Νίκος Σέρρας στο FOODReporter η επένδυση επέκτασης δυναμικότητας στο εργοστάσιο αφορά δύο νέες γραμμές παραγωγής και έχει ήδη ολοκληρωθεί, ευρισκόμενη στον προθάλαμο της παραγωγικής λειτουργίας πολύ σύντομα. Η ολοκλήρωση της επένδυσης εγγυάται τον διπλασιασμό της παραγωγής, επιτρέπει δηλαδή στη Δίρφυς ΑΕ να εμφιαλώνει πλέον 40.000 φιάλες την ώρα, σύμφωνα με τον κ. Σέρρα.

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο ανακλήθηκε για να επανυποβληθεί εμπλουτισμένο, για μεγαλύτερο συνολικό επιλέξιμο κόστος
Ο διευθύνων σύμβουλος της Δίρφυς ΑΕ διευκρίνισε ακόμη ότι η εταιρεία επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η οποία ενέκρινε το αρχικό σχετικό επενδυτικό σχέδιο, για να ζητήσει ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του στον Αναπτυξιακό Νόμο, ώστε να μπορεί να υποβληθεί νέο, «περισσότερο εμπλουτισμένο», για την ίδια επένδυση. Η συγκεκριμένη ανάκληση δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την περασμένη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση αναμονής ένταξης στον ίδιο Αναπτυξιακό Νόμο του νέου επενδυτικού σχεδίου της Δίρφυς ΑΕ, ο οποίος διατηρεί το ίδιο ποσό επιχορήγησης, ήτοι €600.567,97, το οποίο και βρίσκεται υπό εκταμίευση, με μεγαλύτερο όμως συνολικό επιλέξιμο κόστος. Εξάλλου, ήδη από την πρώτη ένταξη, το ποσό της καθαρής επιχορήγησης αφορούσε ποσοστό μόλις 31,5% επί της συνολικής επιχειρηματικής ενίσχυσης και στη νέα έγκριση θα αφορά νομοτελειακά ακόμη μικρότερο. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το υπόλοιπο 68,5% αφορούν δαπάνες σε πλήθος κατηγοριών.

Η Δίρφυς ΑΕ έχει ενεργή και την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου για την ηλεκτρομηχανολογική και κτιριακή επέκταση της μονάδας εμφιάλωσης νερού και παραγωγής παγοκύβων. Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, η εταιρεία είχε λάβει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έγκριση χρονικού ορίζοντα πέντε ετών για την επέκταση στο χώρο εκμετάλλευσης από τον αρμόδιο δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων της Εύβοιας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter