Ο κ. Σταύρος Καζάκος, πρώην γενικός διευθυντής της CHEP για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή της CHEP Κεντρικής Ευρώπης και Βαλκανίων, διοικώντας πλέον τις δραστηριότητες της εταιρείας και στις αγορές της Τσεχίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Κροατίας και Σερβίας. Καθήκοντα γενικού διευθυντή της CHEP για Ελλάδα και Βουλγαρία ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Στράντζαλης.