Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ΔΗΩ ανακοίνωσε πως:

  • Απαλλάσσονται κάθε οικονομικής επιβάρυνσης, αναφορικά με το κόστος πιστοποίησης, όλοι οι πυρόπληκτοι που υπέστησαν ολοκληρωτική ζημία, ενώ για τους υπόλοιπους θα χορηγείται έκπτωση ανάλογη με το ποσοστό της ζημίας που έχουν υποστεί. Η απόφαση αυτή ξεκινάει από την στιγμή της ανακοίνωσης και περιλαμβάνει τις χρεώσεις του 2007 αλλά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, μέχρις ότου οι συγκεκριμένες καλλιέργειες επανέλθουν στο στάδιο της παραγωγής.
  •  Σε όλους τους πυρόπληκτους εκδίδονται άμεσα και χωρίς καμία οικονομική απαίτηση όλα τα έγγραφα πιστοποίησης αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της βιολογικής καλλιέργειας, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά τόσο από τον ΕΛΓΑ όσο και από τα ΠΣΕΑ.
  • Για όσους πυρόπληκτους αγρότες επιθυμούν να ξεκινήσουν τώρα για πρώτη φορά την βιολογική καλλιέργεια, θα είναι εντελώς δωρεάν ο πρώτος χρόνος ένταξής τους, ενώ για τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να καλυφθεί από ειδικά κονδύλια το κόστος πιστοποίησης.
  • Εχουν γίνει σειρά ενεργειών προς τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η ένταξη των πληγέντων βιοκαλλιεργητών στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, τόσο για την συνέχιση των επιδοτήσεων, όσο και την διατήρηση του σταδίου των εκμεταλλεύσεων.
  • Αποφασίστηκε η μεταφορά πολλών δραστηριοτήτων του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια (εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκδρομές κλπ) στις περιοχές που έχουν πληγεί, ώστε με τις ενέργειες αυτές να ενισχυθούν κοινωνικά και οικονομικά.
  • Για την περαιτέρω ενίσχυση των περιοχών που έχουν πληγεί θα γίνει ιδιαίτερη προβολή και προώθηση των βιολογικών προϊόντων των περιοχών αυτών, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την καταστροφή. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε να συνδράμουν οι εμπορικές εταιρείες βιολογικών προϊόντων και οι καταναλωτές.