Περισσότερες από 11.000 ήταν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος «Δικτυωθείτε». Από αυτές, μία στις δύο αφορούσαν εμπορικές επιχειρήσεις.

Περισσότερες από 11.000 ήταν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος “Δικτυωθείτε”. Από αυτές, μία στις δύο αφορούσαν εμπορικές επιχειρήσεις.

Όπως φάνηκε, το ενδιαφέρον που επέδειξε η αγορά -και κυρίως ο εμπορικός κόσμος- ξεπέρασε και την πιο αισιόδοξη εκτίμηση. Οι αιτήσεις του πρώτου κύκλου έφθασαν σε επίπεδα τα οποία αρχικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Το νούμερο των 11.250 αιτήσεων απέδειξε τη σημασία που έχει το πρόγραμμα για τις μικρές επιχειρήσεις και τις αναγκαιότητές τους να κάνουν τα πρώτα βήματα προς τις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μάλιστα, πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης αναφερόμενες στο δεύτερο κύκλο εκτέλεσης του προγράμματος “Δικτυωθείτε” υπογραμμίζουν ότι το ενδιαφέρον των μικρών επιχειρήσεων συνεχίζεται αμείωτο. Οι αιτήσεις κατατίθενται και πάλι υπό τη μορφή… χιονοστιβάδας, αναφέρουν χαρακτηριστικά υψηλόβαθμοι παράγοντες του υπουργείου, που επισημαίνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς θα συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και που συνεχίζονται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις.

Στο μεταξύ, από την επεξεργασία 2000 περίπου αιτήσεων προέκυψαν βασικά στατιστικά συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο “Δικτυωθείτε”. Σύμφωνα με αυτά:

 • Το 70-90% των αιτήσεων αφορούν ατομικές επιχειρήσεις, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Ο.Ε. με ποσοστό 16,59% και οι Ε.Ε. με ποσοστό 2,24%.
 • Η περιφέρεια της Αττικής συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, που αντιστοιχεί στο 26,91% του συνόλου των εγγραφών, ενώ ο αρχικός ποσοστιαίος στόχος ήταν 38%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης και το στοιχείο που αναφέρει ότι η κεντρική Μακεδονία συγκέντρωσε το 23,17% των αιτήσεων, όταν ο αρχικός στόχος δεν προέβλεπε ποσοστό υψηλότερο του 9%.
 • Το 38,66% των επιχειρήσεων παρουσιάζουν κύκλο εργασιών έως και 20 εκατ. δραχμές, το 19,38% παρουσιάζουν κύκλο εργασιών από 20 έως και 40 εκατ. δραχμές και το 11,41% των αιτήσεων αφορούν εταιρείες με κύκλο εργασιών από 40 έως και 60 εκατ. δραχμές.
 • Το εμπόριο συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αιτήσεων για το “Δικτυωθείτε”. Συγκεκριμένα από το σύνολο των εγγραφών το 47,14% υποβλήθηκε από εμπορικές επιχειρήσεις. Αμέσως μετά ακολουθούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ποσοστό 17,99% και ο κλάδος των υπηρεσιών με 9,72%.
 • Το 32,04% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αιτήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο ως προσωπικό, το 26,51% απασχολεί ένα μόνο άτομο και το 16,04% δύο άτομα ως προσωπικό.

Σε ποιους απευθύνεται το “Δικτυωθείτε”

Όπως είναι γνωστό, το “Δικτυωθείτε” εντάσσεται στο μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ΄ ΚΠΣ, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΟΜΜΕΧ κατά την περίοδο 2000 – 2003. Ουσιαστικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

 • Έχουν απασχολούμενο προσωπικό μέχρι και 10 άτομα (εκτός των ίδιων των επιχειρηματιών) και κύκλο εργασιών μέχρι και 200 εκατ. δραχμές.
 • Έχουν κλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους της οικονομίας:

  1. Μεταποιήσεις
  2. Κατασκευές
  3. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  4. Επισκευή αυτοκινήτων
  5. Ξενοδοχεία, εστιατόρια
  6. Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
  7. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες
  8. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες και ειδικότερα σε αυτές που δεν διαθέτουν σύνδεση με το Διαδίκτυο (κατ. 1), σε αυτές που έχουν επικοινωνία με το Internet και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (κατ. 2) και στις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το Διαδίκτυο και διαθέτουν δική τους εταιρική παρουσίαση στο Διαδίκτυο, πιθανά με δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές (κατ. 3).

Κάθε επιχείρηση από τις κατηγορίες 1 και 2 χρηματοδοτείται για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών με ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι το ποσό των 240.000 δραχμών. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις της κατηγορίας 1 επιχορηγούνται για την προμήθεια του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού και τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο για δύο χρόνια. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις της κατηγορίας 2 επιχορηγούνται για την ανάπτυξη εταιρικής παρουσίασης εμπορικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, τη συντήρηση και τη φιλοξενία των ιστοσελίδων για δύο χρόνια σε παροχέα σχετικών υπηρεσιών.

Όσο για τα κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων είναι τα εξής τρία:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης εκτιμώμενο με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων και τον κύκλο εργασιών.
 • Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.
 • Το αντικείμενο της επιχείρησης και συγκεκριμένα η δυναμική και η δεκτικότητα του κλάδου σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κατανομή ανά τομέα δραστηριότηταςΤομέας δραστηριότητας

Αριθμός

(%)

101

5,03

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και Δασοκομία

4

0,20

Ορυχεία και Λατομεία

9

0,45

Μεταποίηση

361

17,99

Παροχή Ηλ.Ρεύμ., Φυσ. Αερ και νερού

2

0,10

Κατασκευές

66

3,29

Εμπόριο

946

47,14

Τουρισμός

154

7,67

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

79

3,94

Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

11

0,55

Υπηρεσίες

195

9,72

Δημόσια Διοίκηση – Άμυνα – Ασφάλιση

4

0,20

Εκπαίδευση

56

2,79

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

14

0,70

Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα

5

0,25

2007

100,00

Κατανομή ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Αριθμός

(%)

Στόχος

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

99

4,93

7,00%

Κεντρική Μακεδονία

465

23,17

9,00%

Δυτική Μακεδονία

44

2,19

8,00%

Ήπειρος

40

1,99

7,00%

Θεσσαλία

151

7,52

4,00%

Νήσοι Ιονίου

70

3,49

2,00%

Δυτική Ελλάδα

74

3,69

6,00%

Στερεά Ελλάδα

83

4,14

6,00%

Αττική

540

26,91

38,00%

Πελοπόννησος

99

4,93

5,00%

Νήσοι Βόρειου Αιγαίου

62

3,09

2,00%

Νήσοι Νότιου Αιγαίου

109

5,43

2,00%

Κρήτη

171

8,52

4,00%

2007

100,00

100,00%

Άξιο λόγου είναι επίσης και το γεγονός ότι σε όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα “Δικτυωθείτε” παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου και γενικότερα στην εξοικείωση του επιχειρηματία με το Internet. Τέλος τονίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που επιθυμεί να ενταχθεί στο “Δικτυωθείτε”, δεν έχει παρά να απευθυνθεί στον ΕΟΜΜΕΧ, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΟΜΜΕΧ

Ταχυδρομική Θυρίδα 14025

Ξενίας 16 & Έβρου

Αθήνα 115 28

Τηλ. επικοινωνίας: 01 7491111, 031 421701

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

http://www.eommex.gr