Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα σεμινάρια του είδους, αυτό έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τις παρουσιάσεις των εταιρειών επικοινωνίας, διαφήμισης και τμημάτων marketing και προσεγγίζει το θέμα με τρόπο ολοκληρωμένο, που ξεκινά από την οργάνωση των ιδεών, της ύλης μιας παρουσίασης και της ψυχολογίας του παρουσιαστή, πριν καταλήξει στις ενδεδειγμένες τεχνικές παρουσίασης. Αναλυτικές πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία και στο www.instofcom.gr . Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ (0,45%).