Δύο νέα μέλη εντάχθηκαν πρόσφατα στους κόλπους της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας.

Πρόκειται για τις εταιρείες Τρικαλινός, με παράδοση από το 1856 στην παραγωγή και εμπορία του αυγοτάραχου, και το Τυροκομείο Καρακάνας, μια τρίτης γενιάς οικογενειακή επιχείρηση, με σημαντική παρουσία στον κλάδο της τυροκομίας από το 1970.