Σε μια λαμπρή τελετή στα κεντρικά γραφεία της Unesco στο Παρίσι, στις 3 Μαρτίου, βραβεύτηκαν φέτος πέντε διακεκριμένες ερευνήτριες στις φυσικές επιστήμες από τις πέντε ηπείρους, με τα διεθνή βραβεία L’Oreal-Unesco.

Δίνοντας αξία στις καινοτομίες των γυναικών επιστημόνων, τα εν λόγω βραβεία συμβάλλουν και στη δημιουργία γυναικείων προτύπων υψηλού κύρους. Στα 13 χρόνια του θεσμού έχουν τιμηθεί 1.000 ερευνήτριες για τη συμβολή τους στην επιστημονική πρόοδο.