Μετά την έκδοση της ερμηνευτικής απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, και επειδή υπάρχουν αντιφατικές θέσεις από τα σωματεία «Ένωση» και «Ενότητα», το «μαγαζί μας» παραθέτει τις απόψεις των προέδρων, κ.κ. Γ. Λάμπρη και Ν. Παλιογιάννη αντιστοίχως, σχετικά με το τι αλλάζει με την απόφαση αυτή καθώς και για το αν κατοχυρώνει τους περιπτερούχους.

Μετά την έκδοση της ερμηνευτικής απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, και επειδή υπάρχουν αντιφατικές θέσεις από τα σωματεία «Ένωση» και «Ενότητα», το «μαγαζί μας» παραθέτει τις απόψεις των προέδρων, κ.κ. Γ. Λάμπρη και Ν. Παλιογιάννη αντιστοίχως, σχετικά με το τι αλλάζει με την απόφαση αυτή καθώς και για το αν κατοχυρώνει τους περιπτερούχους.

Γιώργος Λάμπρης: «Η ερμηνευτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ αποτελεί επίτευγμα της «Ένωσης», και κατοχυρώνει τις πρόσθετες εγκαταστάσεις των περιπτέρων (ψυγεία και ρολά).

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή κατοχυρώνει τα ρολά, και το αναφέρει μάλιστα ξεκάθαρα αφού μιλάει για τη σχετική άδεια που λαμβάνουμε από τους Δήμους. Όπως όμως είναι γνωστό, όλοι οι Δήμοι δεν παραχωρούν τα ίδια τετραγωνικά μέτρα, γι’ αυτό και δεν συγκεκριμενοποιούνται στην ερμηνευτική απόφαση.

Επομένως, με δεδομένο ότι πληρώνουμε τέλη για τον χώρο που μας παραχωρείται, η κατοχύρωση με την ερμηνευτική των πρόσθετων εγκαταστάσεων παρέχει ασφάλεια στους περιπτερούχους.

Το ότι η ερμηνευτική απόφαση μάς υποχρεώνει για τη λήψη αδειών -οι οποίες είναι ετήσιες- από τους Δήμους, είναι κάτι που ίσχυε και πριν από αυτήν. Όσον αφορά την υγειονομική απόφαση Α1β/8577/83 και το ύψος των ψυγείων, τα περίπτερα λειτουργούν με τα σημερινά ψυγεία εδώ και περίπου τριάντα χρόνια χωρίς την οποιαδήποτε ενόχληση.

Τα περίπτερα που «θίγονται» με την προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ θα λειτουργήσουν με τις διαστάσεις που έχουν σήμερα από την άδεια που λαμβάνουν από τον αρμόδιο Δήμο (π.χ. για την Αθήνα 3,75 τμ), και δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει κανείς. Παραπλανητικά λόγια και άλλες φωνές είναι εκ του πονηρού.

Εκτός των ανωτέρω, η ερμηνευτική απόφαση «ανοίγει τον δρόμο» για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός μας, το οποίο είναι η διά νόμου αύξηση των διαστάσεων του κουβουκλίου σε 2Χ2 συν δύο (2) ψυγεία απέξω. Αυτό θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του κλάδου, αφού κατ’ αυτό τον τρόπο το περίπτερο θα γίνει ένα μικρό αλλά συγχρόνως δυνατό μαγαζί, και ο καθένας από εμάς γνήσιος επαγγελματίας. Μπορεί πολλοί να θέλουν να πλήξουν το περίπτερο, αλλά δεν είμαστε εύκολος στόχος, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και την άριστη συνεργασία μας με την Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου».

Νίκος Παλιογιάννης: «Η ερμηνευτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν αλλάζει τίποτα από όσα προβλέπονταν στην αρχική απόφαση, αφού λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα με διαφορετικά όμως λόγια. Στην καλύτερη περίπτωση δίνει παράταση για την εφαρμογή της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ειδικότερα:

1) Μνημονεύει την ΚΥΑ του 1969, η οποία προβλέπει τη μορφή και τις διαστάσεις των περιπτέρων. Οτιδήποτε όμως πέραν αυτής είναι καθ’ υπέρβαση του νόμου, και κατ’ επέκταση παράνομο. Επομένως ως προς το θέμα των διαστάσεων δεν αλλάζει τίποτα.

2) Αναφέρει τη φράση «ισχύουσες άδειες χρήσης πεζοδρομίων από τους Δήμους», επικαλούμενη το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 καθώς και το άρθρο 47 της Α1β/8577/83 απόφασης. Με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 δίνεται η δυνατότητα στους κατά τόπους Δήμους να παραχωρούν κοινόχρηστο χώρο προς εκμετάλλευση (π.χ. ψυγεία σε περίπτερα κλπ), ενώ συγχρόνως, ορίζεται, μεταξύ άλλων, πως οι άδειες είναι ετήσιες. Επομένως και εδώ γίνεται αναφορά στα ψυγεία και όχι στις διαστάσεις των περιπτέρων. Επιπλέον, η αρχική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με το να απαγορεύει τα ψυγεία, αίρει αυτομάτως το δικαίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τα εγκρίνει ή να τα απαγορεύει (Ν. 2947/01).

3) Όσον αφορά τα ψυγεία, η ερμηνευτική απόφαση επικαλείται πέραν του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και το άρθρο 47 της απόφασης Α1β/8577/83, με το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι διαστάσεις των ψυγείων. Όλοι όμως γνωρίζουμε πως τα ψυγεία μας δεν πληρούν τις διαστάσεις που αναφέρει το ανωτέρω άρθρο, με αποτέλεσμα να μη μας χορηγηθεί άδεια, αφού και βάσει της κανονιστικής του Δήμου δεν επιτρέπονται ψυγεία με ύψος μεγαλύτερο του 1 μ.

4) Τέλος, το επίμαχο σημείο είναι η λέξη ισχύουσες άδειες, δηλαδή οι φετινές του 2003, που, όπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον για τον Δήμο Αθηναίων, κανείς από εμάς δεν έχει. Αλλά και για τον Πειραιά και για τους υπόλοιπους Δήμους, στους οποίους θα εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη απόφαση και έχουν χορηγηθεί άδειες, αυτές θα ληφθούν υπόψη μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πέραν τούτων, η ερμηνευτική δεν μας καλύπτει αφού δεν έχει ισχύ νόμου, και για να ισχύσει οτιδήποτε πέραν της ΚΥΑ του 1969 πρέπει να γίνει τροποποίηση ή κατάργησή της».