Την ενίσχυση των διασυνοριακών λιανικών πωλήσεων επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην κατάργηση των συνόρων στο εμπόριο μέσω του διαδικτύου, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επωφελούνται τιμών και προϊόντων που προσφέρονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Επίτροπος τής ΕΕ για θέματα καταναλωτών πρότεινε το περιεχόμενο Οδηγίας (θα εισαχθεί το φθινόπωρο), η οποία προωθεί αλλαγές στα ισχύοντα για την προστασία του καταναλωτή, με ρυθμίσεις για τις εγγυήσεις των προϊόντων, τα χρονικά όρια των επιστροφών κά, που απελευθερώνουν και εγγυώνται τις διασυνοριακές αγορές. Επίσης, ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο και διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επιχειρούν ή ψωνίζουν ηλεκτρονικά.

Η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα καταναλωτών, κυρία Meglena Kuneva, πρότεινε το περιεχόμενο Οδηγίας, η οποία αναμένεται να εισαχθεί το φθινόπωρο, που προωθεί αλλαγές σε ποικίλα και διαφορετικά μέτρα, τα οποία ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, καλύπτονται ζητήματα σχετικά με τις εγγυήσεις των προϊόντων, τα χρονικά όρια των επιστροφών τους από τους καταναλωτές κλπ, που διευκολύνουν τις διασυνοριακές πωλήσεις προς όφελος των καταναλωτών. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο, ενώ διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επιχειρούν ηλεκτρονικές αγορές και εμπόριο.

‘Οπως επισήμανε η κυρία Kuneva, «το διαδίκτυο προσφέρει τρομερές δυνατότητες στους καταναλωτές. Διευρύνει το μέγεθος της αγοράς και τους παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους προμηθευτές, δηλαδή τους προσφέρει περισσότερες επιλογές, ενώ καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ προμηθευτών, προϊόντων και τιμών σε πρωτοφανή κλίμακα. Πρέπει να προσέξουμε, ώστε η χρήση της πλατφόρμας που παρέχει το διαδίκτυο να μην επιβραδυνθεί, λόγω της αδυναμίας μας να εξαλείψουμε σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια. Πρέπει να διατηρήσουμε την αγορά καθαρή από τις ταχέως αναδυόμενες μορφές απάτης και τις παραπλανητικές πρακτικές και να αντιμετωπίσουμε καίρια καταναλωτικά θέματα, όπως η ιδιωτική ζωή και η εμπιστοσύνη».

Πέντε μέτρα προτεραιότητας

Συνοπτικά, τα πέντε μέτρα προτεραιότητας για το διασυνοριακό λιανικό εμπόριο που προωθεί η Επίτροπος αναφέρονται στα εξής:

  1. Ενιαία και απλή δέσμη νομοθετικών πράξεων για τις καταναλωτικές συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή ισχύει ένας κυκεώνας νόμων που προέκυψαν αποσπασματικά την τελευταία εικοσαετία, με πρακτικό αποτέλεσμα ένα παζλ διαφορετικών δικαιωμάτων και πρακτικών (από τις “περιόδους υπαναχώρησης” έως τις “εγγυήσεις”), που δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση και στους καταναλωτές και στους εμπορευόμενους.
  2. Ανάγκη αναθεώρησης των περιορισμών σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου ως μέρος της αναθεώρησης του κανονισμού για τους οριζόντιους περιορισμούς, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ.
  3. Κριτική εξέταση της νομιμότητας των τεχνητών γεωγραφικών περιορισμών, που περιορίζουν τους καταναλωτές στις αγορές εντός των εθνικών τους συνόρων, πράγμα ασύμβατο με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
  4. Εξάλειψη της “επόμενης γενιάς” αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αναπτύσσονται ταχέως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έναν οδηγό για τους ψηφιακούς χρήστες, που θα διασαφηνίζει τον τρόπο άσκησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα. Η πρόκληση στο θέμα αυτό έγκειται στην εμφάνιση νέων πρακτικών, κατά των οποίων στρέφεται τώρα η νομοθεσία (πχ εκτεταμένη χρήση προεπιλεγμένων πεδίων, ιογενείς διαφημίσεις, ασάφεια εμπορικών και μη ανακοινώσεων κά).
  5. Παροχή εξασφάλισης για σημαντικά θέματα που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου (συλλογή δεδομένων και πρακτικές συγκέντρωσης γενικών χαρακτηριστικών), έτσι ώστε να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ψηφιακό χώρο.