Τους τελευταίους μήνες διαπιστώνονται σημαντικές και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητες, κατά την άποψη κορυφαίων παραγόντων του κλάδου, καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης νέων σούπερ μάρκετ, μεταφοράς καταστημάτων σε νέους μεγαλύτερους χώρους ή επέκτασης καταστημάτων σε διπλανά ακίνητα.

Ένα ιδιότυπο μπλοκάρισμα στις επενδύσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου φαίνεται ότι επιχειρείται από πολεοδομίες της χώρας. Τα στελέχη του κλάδου, ενώ παραδέχονται ότι επί της διαδικασίας άλλαξαν αρκετά πράγματα με την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού κανονισμού, εντούτοις διαπιστώνουν ότι ταυτόχρονα έχει αλλάξει αισθητά η στάση των υπαλλήλων σε αρκετές από τις πολεοδομίες της χώρας, επιρρίπτοντας σε αυτούς την ευθύνη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, «το γράμμα του νόμου πάντα επιδέχεται πολλές ερμηνείες, που όμως δεν μπορεί να ξεφεύγουν της κοινής, της απλής λογικής. Δυστυχώς, όμως, αυτό συμβαίνει συχνά πλέον στις πολεοδομίες τους τελευταίους μήνες».

Για παράδειγμα, όπως, μας εξηγήθηκε, στο παρελθόν οι μικρές αποκλίσεις μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του σχεδίου που υπέβαλλε μια αλυσίδα για την οργάνωση ενός νέου καταστήματος γίνονταν αποδεκτές από τις πολεοδομίες, εφόσον την ευθύνη δεν την έφερε η αλυσίδα. «Σήμερα, όμως, ακριβώς τέτοιου είδους αποκλίσεις αποτελούν τη βασική αιτία απόρριψης ενός φακέλου», εξηγεί γνωστός παράγοντας του κλάδου, σχολιάζοντας: «Το μπλοκάρισμα ενός αιτήματος δεν είναι δυνατόν να θεμελιώνεται στο γράμμα του νόμου όταν πασίδηλα αντιβαίνει στη λογική.

Η κρίση των υπαλλήλων των πολεοδομιών καλό είναι να μην φθάνει στα όρια της υπερβολής. Σε περίοδο υψηλής ανεργίας οι εν λόγω υπάλληλοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ότι μια επένδυση στην οργάνωση ενός νέου σούπερ μάρκετ θα εξασφαλίσει δεκάδες νέες θέσεις εργασίας, τόσο στο πλαίσιο της κατασκευής και της οργάνωσης του καταστήματος όσο και της τακτικής λειτουργίας του». Επισημαίνεται ότι σε περίοδο εγκατάλειψης των επενδυτικών σχεδίων και έλλειψης επενδυτικών κεφαλαίων, οπότε ελάχιστοι τολμούν να αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες, το οργανωμένο λιανεμπόριο ως κλάδος συνιστά την εξαίρεση, όντας από τους ελάχιστους της οικονομίας μας που προγραμματίζει νέες επενδύσεις, οι οποίες υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια διοίκηση οφείλει να επιταχύνει τις διαδικασίες απεμπλοκής από τα πάσης φύσεως κολλήματα, προκειμένου να διενεργούνται νομότυπα οι επενδύσεις το ταχύτερο. «Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν πληγεί εισοδηματικά από την κρίση και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ωστόσο δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και δεν βοηθούν τη χώρα ούτε τους συμπολίτες τους, παρακωλύοντας προγραμματισμένες επενδύσεις. Οι εργαζόμενοι στις πολεοδομίες δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο και καμία αφορμή, τουλάχιστον από την αγορά, να υποβαθμίζουν τη σημασία του παράγοντα «απασχόληση» για την οικονομία και την κοινωνία», δηλώνει άλλος παράγοντας του κλάδου.

Τα του Καίσαρος…
Πάντως, δεν μπορεί να μη σχολιαστεί η ευκολία με την οποία βάλλονται οι δημόσιοι υπάλληλοι από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι φαίνεται να μην κατανοούν ότι το μάνατζμεντ του Δημοσίου το ασκούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όσο το ασκούν αντίστοιχα οι εργατοϋπάλληλοι και τα μεσαία στελέχη στις δικές τους ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξάλλου, δεν ευθύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για την αδυναμία του επιχειρηματικού κόσμου να συνδιαλέγεται θεσμικά με τους πολιτικούς προϊσταμένους των πολεοδομιών, τους μόνους αρμόδιους να νομιμοποιούν την απαιτούμενη από τους επενδυτές ευελιξία και να δεσμεύονται εμπράγματα γι’ αυτήν διαφανώς και ενυπογράφως.