Μια έντονη επενδυτική περίοδο βίωσε η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κατά την πενταετία 2014 – 2018, διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων στο δίκτυο πωλήσεων με σκοπό, είτε την οργανική του επέκταση, είτε την επέκτασή του διά εξαγορών. Ειδικότερα, τα καταστήματα της εταιρείας (νέα σημεία και ανακαινίσεις) απορρόφησαν περί τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 20 εκατ. ευρώ διέθεσε η αλυσίδα για προσαρμογές σε θέματα τεχνολογίας, όπως και για τις υποδομές της.

Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Μασούτης υλοποιήθηκε το 2014, με την ανακαίνιση του Grand Mασούτης στη Θέρμη, με την οποία καθιερώθηκε ένα νέο περιβάλλον αγορών που αποτέλεσε και τη βάση για κάθε επόμενη ανακαίνιση καταστήματος. Βέβαια, το πιο σημαντικό επενδυτικό εγχείρημα της αλυσίδας αφορούσε στην απόφαση που έλαβε το 2018, υλοποιώντας τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, προκειμένου να επεκταθεί γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής και του Βορείου Αιγαίου. Η απόκτηση της Προμηθευτικής δημιούργησε νέα δεδομένα για την εταιρεία, αλλά και για τον ανταγωνισμό της οργανωμένης λιανικής, κυρίως στην πρωτεύουσα. Στο μεταξύ, η διοίκηση της Διαμαντής Μασούτης δηλώνει ότι διαθέτει επάρκεια υποδομών και τεχνογνωσίας, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες μιας νέας, πιθανής, επέκτασης του δικτύου της, προετοιμάζοντας την αγορά για ένα ακόμη επιθετικό επενδυτικό εγχείρημα, εστιάζοντας, όπως αναφέρει, το ενδιαφέρον της σε υγιείς και δυναμικές τοπικές μικρομεσαίες εταιρείες, που είτε θα συμπληρώσουν κενά στη γεωγραφία του χώρου που αναπτύσσεται η αλυσίδα είτε θα επεκτείνουν την ακτίνα δράσης της σε νέες περιοχές. Παράλληλα, για το 2019 η Διαμαντής Μασούτης προγραμματίζει να διαθέσει περίπου 20 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην εξεταζόμενη περίοδο (2014 – 2018), η οποία χαρακτηρίσθηκε και από σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο, ο τζίρος της εταιρείας έφθασε στο ιστορικό υψηλό των 800 εκατ. ευρώ και σε μέσα ετήσια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 765 εκατ. ευρώ.

Επίσης, από το 2014 μέχρι το 2018 ενισχύθηκε ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Ειδικότερα, κατά την τελευταία πενταετία ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε από 6.161 σε 8.150. Παράλληλα, η Διαμαντής Μασούτης επένδυσε και στην εκπαίδευση των εργαζόμενων, έχοντας διαθέσει κατά την πενταετία 2014-2018 περί το 1,7 εκατ. ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα. Φέτος, το σχετικό κονδύλι υπολογίζεται στα 400 χιλ. ευρώ. Για προωθητικές ενέργειες και επικοινωνία η αλυσίδα διέθεσε στο εξεταζόμενο διάστημα περίπου 340 εκατ. ευρώ και για φέτος έχει προβλέψει περίπου 83 εκατ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητά της σε ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καλύφθηκε με ένα συνολικό κονδύλι της τάξης των 2,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ στο διάστημα 2014-2018 κατέβαλε 45,1 εκατ. ευρώ σε άμεσους φόρους, 34,7 εκατ. ευρώ ήταν οι φόροι εισοδήματος που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας, ενώ 19,5 εκατ. ευρώ ήταν οι διάφοροι – λοιποί φόροι με τους οποίους επιβαρύνθηκε η αλυσίδα.

    Γιάννης Μασούτης
    Διευθύνων Σύμβουλος,
    Δ. Μασούτης ΑΕ, Πρόεδρος ΕΒΕΘ

«Στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη επένδυση στην Αττική, τη μεγαλύτερη έως τώρα εξαγορά στα 42 χρόνια πορείας μας, που μας δίνει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας και την ίδια επιχειρηματική ηθική πάνω στην οποία θεμελίωσε την εταιρεία από το 1976 ο ιδρυτής της κ. Διαμαντής Μασούτης. Επενδύουμε σταθερά στην Ελλάδα και με τη συνεχή μας ανάπτυξη στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας. Για την αγορά, μπορεί να πει κανείς ότι παρατηρούνται κάποια πρώτα σημάδια ελαφράς ανάκαμψης, ωστόσο, διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αστάθμητους παράγοντες στο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον, που σίγουρα επηρεάζουν και τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών».