Οι εταιρείες Mars και PCS (μέλος του ομίλου SingularLogic) αναδείχθηκαν μεταξύ των εταιρειών με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2015.

Ειδικότερα, η Mars έλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των εταιρειών που απασχολούν 50-250 εργαζόμενους και η PCS στη δεύτερη θέση μεταξύ των εταιρειών που απασχολούν 20-49  εργαζόμενους. Η σχετική έρευνα, που διεξήχθη από την Great Place to Work® Institute Hellas σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, ανέδειξε 24 επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Αυτές κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των ιδίων και των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, που έκριναν τις πρακτικές των διοικήσεων προσωπικού των εταιρειών τους στις εξής παραμέτρους: Αξιοπιστία διοίκησης, σεβασμός προς εργαζομένους, αίσθημα δικαιοσύνης στην επιχείρηση, υπερηφάνεια των εργαζομένων σε αυτήν και μεταξύ τους συντροφικότητα στο πλαίσιό της.