Η Diageo υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτοβουλία Learning For Life σε συνεργασία με την ΜΚΟ Praksis, με σκοπό να βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας των κλάδων του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.

Το Learning For Life, που υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΕ της εταιρείας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε πιλοτικά για 18 μαθητευόμενους στις 18 Φεβρουαρίου. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-35 ετών και περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση διάρκειας τριών εβδομάδων και πρακτική άσκηση τεσσάρων εβδομάδων.

Αρχικά οι μαθητευόμενοι συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων γνώσεων από επαγγελματίες barista, bartenders, ειδικούς στο κρασί και την μπίρα, καθώς και σεμινάρια για την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους. Ακολουθεί η πρακτική άσκησή τους για την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.