Οι πωλήσεις της DIA αναμένεται ότι το 2002 θα διαμορφωθούν στα 226 εκατ. ευρώ έναντι 187 εκατ. ευρώ το 2001, καταγράφοντας άνοδο 20,9%, η οποία σε σημαντικό βαθμό αποδίδεται στη δημιουργία 15 νέων καταστημάτων της εντός του 2002 (συνολικά σήμερα το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί 252 μονάδες).

Σημαντική αύξηση τζίρου πρόκειται να παρουσιάσει το 2002 η DIA. Οι πωλήσεις της εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 226 εκατ. ευρώ έναντι 187 εκατ. ευρώ το 2001, καταγράφοντας άνοδο 20,9%.

Η νέα αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία των 15 νέων καταστημάτων το 2002. Εξ αυτών τα 13 ήταν ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα 2 λειτούργησαν σε μικρές πόλεις της χώρας με τη μέθοδο του franchising. Σήμερα η DIA ελέγχει 252 εμπορικές μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις που αφορούν στα αποτελέσματα της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτές, η DIA θα παρουσιάσει και φέτος ζημίες λόγω των μεγάλων αποσβέσεων στις οποίες προχώρησε για άλλη μια χρονιά. Ωστόσο ο δείκτης ζημιών θα είναι αισθητά μειωμένος έναντι του 2001, αφού θα διαμορφωθεί στα 1,5 εκατ. ευρώ από 5,018 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Όμως το 2002 τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων θα είναι θετικά και θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του 2001, χρονιά κατά την οποία ο σχετικός δείκτης ήταν οριακά θετικός.

Όσον αφορά την εμπορική πολιτική της εταιρείας, αξίζει να αναφερθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η DIA λάνσαρε πιλοτικά σε 20 καταστήματά της τους πρώτους κωδικούς συσκευασμένου φρέσκου κρέατος (κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι), με την προοπτική στο β΄ εξάμηνο του 2003 να επεκτείνει τη νέα της δραστηριότητα στο σύνολο των καταστημάτων του δικτύου της. Παράλληλα η αλυσίδα προχωρεί στην προώθηση της κάρτας Dia Club, στοχεύοντας στην ενίσχυση της πιστότητας και της επισκεψιμότητας των πελατών της και κατ’ επέκταση σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.