Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος επίλυσης προβλημάτων και, ταυτόχρονα, βελτίωσης της σχέσης με το άλλο μέρος, ακολουθώντας μια στρατηγική διαπραγμάτευσης πέντε βασικών αρχών.

Οι συμμετέχοντες, εκτός από τη θεωρητική τεκμηρίωση, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρακτικά τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες, μέσα από έναν μεγάλο αριθμό διαπραγματεύσεων, που θα διεξαγάγουν οι ίδιοι με μορφή “role playing” κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν :

  • Να χειρίζονται αποτελεσματικότερα κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης. 
  • Να πετυχαίνουν συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. 
  • Να βελτιώνουν τη σχέση τους με το άλλο μέρος, διασφαλίζοντας συνθήκες και όρους μακροχρόνιας συνεργασίας. 
  • Να χειρίζονται «σκληρούς» διαπραγματευτές. 
  • Να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν «παγίδες» στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στο www.instofcom.gr. Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%.