Εμπόριο πολλών «ταχυτήτων» δημιουργεί η πολιτική της ΕΕ εν μέσω της κρίσης, όσον αφορά στη δημιουργία χωρίς περιορισμούς εμπορικών κέντρων και υπεραγορών, εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των συνοικιακών αγορών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα, αυτό συμβαίνει καθ' ον χρόνον θεσπίζει μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων, τους οποίους ωστόσο πλήττει μη λαμβάνοντας υπόψη το συντριπτικό γι’ αυτούς εκτόπισμα των εμπορικών κέντρων. 'Οπως προέκυψε από σχετική απάντηση σε ερώτηση του 'Ελληνα ευρωβουλευτή, κ. Μ. Αγγελάκα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν διαθέτει επαρκείς αποδείξεις» περί του αν η δραστηριότητα των μεγάλων εμπορικών κέντρων συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης των συνοικιακών αγορών και των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Μάλιστα, αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η ΕΕ θεσπίζει μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων, τους οποίους ωστόσο πλήττει μη λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό εκτόπισμα των εμπορικών κέντρων, τα οποία εξαφανίζουν από τον χάρτη της αγοράς τα μικρότερα καταστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται πως δεν διαθέτει επαρκείς αποδείξεις, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει, εάν στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο η δραστηριότητα των μεγάλων εμπορικών κέντρων έχει συμβάλει στην επιδείνωση της κατάστασης των μικρών συνοικιακών εμπορικών καταστημάτων και των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. ‘Ετσι τουλάχιστον απάντησε πρόσφατα ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, κ. C. McCreevy, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Μανώλη Αγγελάκα. Ο ευρωβουλευτής είχε ζητήσει από την Επιτροπή διευκρινίσεις, σχετικά με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ αναφορικά με τη δημιουργία τέτοιων υπεραγορών (πχ πληθυσμιακά κριτήρια ή κριτήρια για τις αποστάσεις μεταξύ διαφορετικού μεγέθους ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων), καθώς και σχετικές εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της δράσης τους στις μικρές συνοικιακές αγορές.

‘Αγνοια και… υποδείξεις για συμμόρφωση

Η Επιτροπή, επίσης, δηλώνει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την εγκατάσταση τέτοιων εμπορικών κέντρων στα κράτη-μέλη. Υπενθυμίζει, όμως, ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης, δεν προβλέπεται περιορισμός για την ύπαρξη μεγάλων εμπορικών κέντρων, ώστε να προστατευθούν ειδικώς τα μικρά συνοικιακά εμπορικά καταστήματα ή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο Επίτροπος, κ. McCreevy, υπογραμμίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία εκείνα μέτρα για να μεταφέρουν την εν λόγω Οδηγία (άρθρο 43) στην εσωτερική τους έννομη τάξη έως τα τέλη του 2009.

‘Ερευνα για το λιανεμπόριο

Την ίδια στιγμή, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι η Κομισιόν πρόκειται να εξετάσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους το θέμα της πρόσβασης στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για όλους τους πολίτες. Η παρακολούθηση του θέματος αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών στην αγορά της λιανικής από την πλευρά τόσο των καταναλωτών όσο και των προμηθευτών.

Ο ‘Ελληνας ευρωβουλευτής τονίζει ότι «η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με υπευθυνότητα για το κρίσιμο αυτό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων στα εμπορικά κέντρα δημιουργεί ραγδαία ανακατανομή στο λιανεμπόριο, επηρεάζοντας αρνητικά τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και τις συνοικιακές αγορές».