Ήταν Σεπτέμβριος του 1996 (σελφ σέρβις, τεύχος 237, σελίδα 28). Υπάρχει, τάχα, κατιτίς το κοινό μεταξύ εκείνης της εποχής και της σημερινής; Όχι πλην, βεβαίως, του ότι «κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας δεν πρόκειται να αμφισβητήσει...».

Για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία μια εκλογική σύγκρουση αφήνει τόσο… παγερά αδιάφορες τις αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ημέρα που προκηρύχθηκαν επισήμως οι εκλογές υπήρξαν εισροές κεφαλαίου στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, ώστε η δραχμή δέχθηκε ανατιμητικές πιέσεις.

Να σημειώσουμε, για όσους αναγνώστες δεν γνωρίζουν καλώς τα νομισματικά θέματα, ότι σήμερα οι εισαγωγές και οι εξαγωγές κεφαλαίου είναι πια ελεύθερες και οι τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού μπορούν να πουλούν (εκροή) ή να αγοράζουν (εισροή) δραχμές χωρίς περιορισμούς. Σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον οι εξελίξεις στη δραχμή αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας των αγορών για τις προοπτικές της χώρας.

Ποιοι είναι, όμως, οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τις αγορές να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο; Κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων, να επισημάνουμε κατ’ αρχήν ότι οι αγορές χρήματος και κεφαλαίων φαίνεται να πίστευαν προεκλογικά στο μέλλον, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι της αγοράς πίστευαν ότι όποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα και αν έρχονταν στην εξουσία, η πορεία της ελληνικής οικονομίας ουσιαστικά δεν θα άλλαζε.

Δυο χρόνια αργότερα ή νωρίτερα για την ένταξη της δραχμής στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και την επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ δεν φαίνεται να έχουν και μεγάλη σημασία, αφού η γενική κατεύθυνση είναι προς τους στόχους αυτούς. Το όνομα του «παιχνιδιού» λέγεται σύγκλιση προς τις υπόλοιπες κοινοτικές χώρες και τούτο, κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας δεν πρόκειται να το αμφισβητήσει…