4η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί τη μήτρα μεγάλων αλλαγών και προκαλεί συχνά τον θαυμασμό με τα επιτεύγματά της σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Παράλληλα, προκαλεί και προβληματισμό σχετικά με την αξιοποίησή της για την εκπλήρωση του αρχέγονου στόχου της ανθρωπότητας: τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον πλανήτη.

Ο προβληματισμός δεν είναι αδικαιολόγητος. Η ιστορία έχει καταγράψει ήδη από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση πως ο βαθμός βελτίωσης της ζωής της πλειονότητας των ανθρώπων απείχε πολύ από ό,τι υπόσχονταν οι υπέρμαχοι των σύγχρονών τους ανακαλύψεων, αλλά και όσων τις ενσωμάτωναν στα πλάνα ανάπτυξης των χωρών τους ή των επιχειρήσεών τους. Παρόλο που οι επιστημονικές ανακαλύψεις είχαν πολλαπλά οφέλη σε κρίσιμους τομείς, όπως της υγείας, της επικοινωνίας, της παιδείας και των τεχνών, η ασυνείδητη εκμετάλλευσή τους υποβάθμισε το φυσικό μας περιβάλλον, εισήγαγε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, ως αναπόσπαστο στοιχείο της αυτοματοποίησης της παραγωγής, ενώ μεγέθυνε υπέρμετρα την ισχύ των μέσων που μπορούν να στραφούν κατά της ανθρωπότητας.

Στην εποχή μας, αρκετές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις αναφέρονται συχνά στο ενδεχόμενο μείωσης των θέσεων εργασίας με τη χρήση ρομποτικών εφαρμογών και γενικότερα ψηφιακών λύσεων, που αποτελούν σημαντικό πεδίο επενδυτικής δραστηριοποίησης. Στις σχετικές συζητήσεις εκφράζεται βέβαια και ο προβληματισμός σχετικά με τη μείωση της καταναλωτικής δύναμης του πληθυσμού κάθε χώρας η οποία, στο όνομα της ανάπτυξης, θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων, παραχωρώντας τη θέση τους σε έξυπνες μηχανές και αυτοματισμούς. Και τότε, ποιος θα αγοράζει τα προϊόντα που θα παράγουν και θα πωλούν οι έξυπνες μηχανές;

Τον Ιανουάριο του 2016, στο Νταβός, στην 46η διοργάνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, είχε γίνει η πρόβλεψη πως με την 4η βιομηχανική επανάσταση μόνο έως το 2020 θα έχουν χαθεί 7,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ θα έχουν δημιουργηθεί περίπου 2 εκατομμύρια νέες, σε τομείς όπως της πληροφορικής και των μαθηματικών. ΄Αρα, το ισοζύγιο είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους. Στη αντίστοιχη διοργάνωση του 2017, η Saadia Zahidi, Head of Education, Gender and Work του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στην εισηγητική της ομιλία τόνισε πως η αυτοματοποίηση της εργασίας προβλέπεται να αντικαταστήσει στο μέλλον την ανθρώπινη εργασία σε ποσοστό 47%, ενώ οι πιο συντηρητικές προβλέψεις κατεβάζουν αυτό το ποσοστό στο 9%.

Ο υπολογισμός, λοιπόν, των αλλαγών που θα επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση στον τομέα της απασχόλησης δεν είναι καθόλου εύκολος. Είναι εύκολο, όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά γεγονότα, να αποσυνδέσουμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας από τον τρόπο εκμετάλλευσής της και την 4η βιομηχανική επανάσταση από τις στρατηγικές μείωσης των θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, διεθνώς, οι μαζικές απολύσεις χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις αρκετών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, στον βωμό της μείωσης του κόστους (βλ. σχετικές αποφάσεις των Sainsbury’s, Tesco, Walmart κ.ά. από τις αρχές του 2017 έως σήμερα). Και είναι βέβαιο πως οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν σε αυτό το πλαίσιο δεν ήταν επακόλουθο της επένδυσης σε νέες μορφές εξυπηρέτησης πελατών, σε καταστήματα χωρίς υπαλλήλους, σε αυτοματοποίηση των διανομών κλπ.

Άρα, όπως και στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, το δίλημμα δεν είναι αν θα υποστηρίξουμε την αξιοποίηση στην καθημερινή μας ζωή ή την παραγωγή των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά το πώς. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη, που συνδέεται άμεσα με την έμφυτη περιέργεια και τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Παρεμπιπτόντως, η περιέργεια είναι χαρακτηριστικό που προσπαθούν να εμφυσήσουν οι επιστήμονες στα ρομπότ, ενώ για τη δημιουργικότητα οι περισσότεροι δηλώνουν πως αποτελεί το στοιχείο που πάντα θα μας διαφοροποιεί από τους… τεχνητά νοήμονες συνεργάτες μας!