Οι Ελληνες καταναλωτές κατά το 64,9% είναι πρόθυμοι να τιμωρήσουν τις επιχειρήσεις χωρίς κοινωνική ευαισθησία, κατά το 50,9% ήδη έχουν τιμωρήσει τέτοιες επιχειρήσεις και κατά το 14% το έχουν σκεφτεί να τις τιμωρήσουν. Αντίθετα, κατά το 51,1% έχουν ανταμείψει ή έχουν σκεφθεί να ανταμείψουν κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρήσεις, ενώ σε ποσοστό υψηλότερο του 70% φέρονται διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα κατά 10% τα προϊόντα-φορείς της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Πρόκειται για τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας της MRB Hellas, η οποία παρουσιάσθηκε στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στις 14 Νοεμβρίου το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο ΕΣΒΕΠ, με θέμα "Επώνυμα Προϊόντα: Δημιουργούμε Αξία για τον Καταναλωτή".

Σύμφωνα με την έρευνα:

  • Σε ποσοστό 64,9% οι καταναλωτές δηλώνουν πρόθυμοι να τιμωρήσουν τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κοινωνική ευαισθησία. Μόλις 12 μήνες πριν, ανάλογη πρόθεση είχε εκδηλώσει το 30,9% των καταναλωτών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν 15,9%.
  • Κατά το 50,9% δηλώνουν ότι ήδη έχουν τιμωρήσει επιχείρηση, την οποία θεώρησαν ότι δεν ήταν κοινωνικά υπεύθυνη, είτε αρνούμενοι να αγοράσουν προϊόντα της είτε μιλώντας επικριτικά σε άλλους γι’ αυτήν.
  • Κατά το 14% έχουν σκεφτεί να τιμωρήσουν τις μη κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, αλλά τελικά δεν το έκαναν.
  • Αντίθετα, κατά το 51,1% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι έχουν ανταμείψει ή έχουν σκεφθεί να ανταμείψουν τις ευαίσθητες κοινωνικά επιχειρήσεις, είτε αγοράζοντας τα προϊόντα τους είτε μιλώντας θετικά γι αυτές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν μόλις 10,6%.
  • Από όσους έχουν επιβραβεύσει τις κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρήσεις, κατά το 21,3% δήλωσαν ότι έφθασαν πολύ συχνά σε αυτή την επιλογή, ενώ κατά το 43,6% ότι το έπραξαν αρκετές φορές.
  • Ως “περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες” λογίζονται κατά το 83,5% των καταναλωτών όσες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι λειτουργίες τους δεν βλάπτουν το περιβάλλον και κατά το 84,1% των καταναλωτών όσες χρησιμοποιούν υλικά για την παρασκευή των προϊόντων τους, που παρήχθησαν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
  • Ως “κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες” λογίζονται κατά το 82,2% των καταναλωτών όσες παρέχουν προϊόντα καλής ποιότητας και στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, κατά το 80,6% όσες υποστηρίζουν την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και των υποψηφίων για απασχόληση και κατά το 72,2% των καταναλωτών όσες μειώνουν την επίδραση των δραστηριοτήτων τους στις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη.
  • Από τα επώνυμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μεγαλύτερα περιθώρια να καταστούν περισσότερο υπεύθυνες κοινωνικά και περιβαλλοντικά είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου των επεξεργασμένων τροφίμων, σύμφωνα με τις κρίσεις του 47,4% των καταναλωτών, ενώ αντίστοιχα κατά το 20,6% πιστεύουν ότι ανάλογα περιθώρια έχει ο κλάδος των αυτοκινήτων και κατά το 13,9% ο κλάδος των πετρελαιοειδών.
  • Οι καταναλωτές σε ποσοστό υψηλότερο του 70% δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα κατά 10% τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται “φορείς” της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.