Η διατήρηση σταθερά υψηλής ποιότητας στα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Αυτό τονίζει μιλώντας στο "μαγαζί μας" ο διευθυντής logistics κ. Μιχάλης Παπαδημητρίου, ο οποίος αναλύει όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στα μικρά σημεία λιανικής πώλησης

Η διατήρηση σταθερά υψηλής ποιότητας στα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Αυτό τονίζει μιλώντας στο "μαγαζί μας" ο διευθυντής logistics κ. Μιχάλης Παπαδημητρίου, ο οποίος αναλύει όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στα μικρά σημεία λιανικής πώλησης

Προϊόντα και υπηρεσίες

«Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας της ΔΕΛΤΑ είναι τόσο το υψηλό επίπεδο των προϊόντων της όσο και των προσφερομένων υπηρεσιών. Ανάμεσα στις επιδιώξεις της είναι αφενός η διατήρηση της υψηλής ποιότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και αφετέρου η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001, γεγονός που εξασφαλίζει στον καταναλωτή ότι τα προϊόντα που καταναλώνει έχουν σταθερά υψηλή ποιότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις του. Έτσι το προϊόν είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου διαδικασιών που παρακολουθούνται, ελέγχονται και βελτιώνονται συνεχώς, για την επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου, δηλαδή την ικανοποίηση του πελάτη».

Ψύξη από την παραγωγή μέχρι την μεταφορά

«Σημαντική παράμετρο ποιότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας ψύξης αποτελεί η θερμοκρασία, καθώς το παγωτό δεν περιέχει συντηρητικά, αλλά συντηρείται «φυσικά» από την ψύξη. Η ΔΕΛΤΑ πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την παρακολούθηση, μέτρηση, έλεγχο και διασφάλιση της κατάλληλης θερμοκρασίας κατά την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή του παγωτού στα σημεία πώλησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το στάδιο της αποθήκευσης η θερμοκρασία του προϊόντος παρακολουθείται και ελέγχεται συνεχώς με on-line σύνδεση. Επιπλέον όλα τα φορτηγά της εταιρείας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα καταγραφής της θερμοκρασίας, για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των προϊόντων και κατά το στάδιο της μεταφοράς».

Εξοπλισμός των σημείων λιανικής πώλησης

«Εκτός όμως από την ποιότητα των προϊόντων, που αναμφίβολα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση γνώμης του καταναλωτή και στην επιλογή αγοράς, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες και ειδικότερα στην τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού που διατίθεται στους λιανοπωλητές για την πώληση παγωτού.

Η ΔΕΛΤΑ επενδύει σημαντικά κεφάλαια με στόχο να εξοπλίσει τα σημεία πώλησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος κατά την παραμονή του στο σημείο πώλησης, αλλά και να δημιουργεί επιθυμία αγοράς στον καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί ψυγεία υψηλών προδιαγραφών, τα οποία και συντηρεί σε περιοδική βάση. Επίσης το ανθρώπινο δυναμικό της είναι κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικά για να επισκευάζει τυχόν βλάβες χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης. Οι τεχνικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση του πελάτη, αφού καλούνται να ανταποκριθούν με ταχύτητα στις κλήσεις για επίσκεψη τεχνικού, ενώ αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες όπως το κυκλοφοριακό, οι χώροι στάθμευσης κ.ά.

Σημαντική επένδυση αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή των συμβάντων, τη δημιουργία ιστορικού ψυγείου για κάθε σημείο πώλησης και τον έλεγχο της ταχύτητας με την οποία ανταποκρίνεται το τεχνικό τμήμα στις ενδεχόμενες κλήσεις των πελατών. Αρκεί να πούμε ότι αυτό το σύστημα είναι το πιο σύγχρονο στην κατηγορία του και ότι είμαστε η πρώτη βιομηχανία παγωτού στην Ελλάδα που το έχει εγκαταστήσει».Γραμμή επικοινωνίας

«Επίσης στην προσπάθεια της εταιρείας για αμεσότερη επικοινωνία με τους πελάτες της συμβάλλει και η γραμμή επικοινωνίας και ενημέρωσης, που λειτουργεί χωρίς χρέωση και μέσω της οποίας μπορούν οι πελάτες να ενημερώσουν τη ΔΕΛΤΑ για την επιθυμία τους να τους επισκεφθεί τεχνικός ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τους απασχολεί σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Τέλος, σε ετήσια βάση, διανέμεται στους πελάτες μας πλήρες διαφημιστικό υλικό για την κατάλληλη προώθηση των προϊόντων, αλλά και την προσέλκυση των καταναλωτών.

Πέρα όμως από τα σύγχρονα συστήματα και τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, η σημαντικότερη επένδυση της ΔΕΛΤΑ όλα αυτά τα χρόνια είναι οι άνθρωποί της, που με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το μεράκι τους διασφαλίζουν καθημερινά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της».