Η σωστή επιλογή των προϊόντων συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία του καταστήματος. Ο κ. Γιώργος Καλύβας, Trade Marketing Manager της ΔΕΛΤΑ Προτύπου Βιομηχανίας Γάλακτος, μιλά για τη σημασία της συλλογής των προϊόντων και για τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία ενισχύει την ανάπτυξη αυτή, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του μικρού καταστήματος.

Η σωστή επιλογή των προϊόντων συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία του καταστήματος. Ο κ. Γιώργος Καλύβας, Trade Marketing Manager της ΔΕΛΤΑ Προτύπου Βιομηχανίας Γάλακτος, μιλά για τη σημασία της συλλογής των προϊόντων και για τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία ενισχύει την ανάπτυξη αυτή, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του μικρού καταστήματος.

"το μαγαζί μας": Τα "καταστήματα της γειτονιάς" είναι ένα σημαντικό κανάλι διανομής με πολλές ιδιαιτερότητες. Ποια είναι η συνεισφορά της ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος σε αυτό το κανάλι;

Γιώργος Καλύβας: Η ΔΕΛΤΑ, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του "καταστήματος της γειτονιάς", συνεισφέρει στην ανάπτυξή του με 4 διαφορετικούς τρόπους:

  • Επισκέπτεται το κατάστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα (2-3 φορές την εβδομάδα) και το εφοδιάζει με τα απαραίτητα προϊόντα.
  • Ενημερώνει τον καταστηματάρχη για τις τάσεις της αγοράς, καθώς και για τα νέα προϊόντα.
  • Υποστηρίζει τους καταστηματάρχες προσφέροντας τους τα μέσα εκείνα που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του καταστήματός τους, όπως π.χ. ψυγεία.
  • Δημιουργεί νέες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία μπορούν να ενδυναμώσουν το σημείο πώλησης και να αυξήσουν τον τζίρο του.

"το μαγαζί μας": Η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος διαθέτει τεχνογνωσία καθώς και ένα οργανωμένο δίκτυο διανομής. Με ποιους τρόπους συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του "καταστήματος της γειτονιάς";

Γ. Κ.: Η ΔΕΛΤΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη του "καταστήματος της γειτονιάς" προσφέροντας πάγια στοιχεία (ψυγεία) και συμβουλεύοντας τον καταστηματάρχη για την επιλογή των κωδικών (προϊόντα). Η παροχή των ψυγείων γίνεται ανάλογα με το είδος του καταστήματος (περίπτερο, ψιλικατζίδικο ή μίνι μάρκετ). Για παράδειγμα ένα μίνι μάρκετ χρειάζεται μεγαλύτερη βιτρίνα, η οποία δίνει τη δυνατότητα έκθεσης περισσότερων εμπορευμάτων και παράλληλα καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος. Τέλος, ο τύπος του ψυγείου είναι αυτός που θα καθορίσει τη συλλογή αλλά και το merchandising, δηλαδή την τοποθέτηση των προϊόντων μέσα σε αυτό.

"το μαγαζί μας": Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των προϊόντων;

Γ. Κ.: Κάθε γειτονιά χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες κατανάλωσης. Αρκετές φορές οι πελάτες είναι εκείνοι που καθορίζουν και τη συλλογή προϊόντων των σημείων πώλησης. Έτσι κωδικοί που δεν τοποθετούνται σε αυτά τα σημεία πώλησης πολύ συχνά έχουν ζήτηση από τους πελάτες τους. Η ΔΕΛΤΑ, με τη συχνή παρουσία της στα μικρά καταστήματα, προσαρμόζει τη συλλογή των προϊόντων και με αυτό τον τρόπο καλύπτει τις ανάγκες των πελατών.

"το μαγαζί μας": Με ποιες προωθητικές ενέργειες υποστηρίζει η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος το "κατάστημα της γειτονιάς";

Γ. Κ.: Το λανσάρισμα νέων προϊόντων υποστηρίζεται έντονα από την ΔΕΛΤΑ. Η διαφημιστική υποστήριξη βοηθάει αποφασιστικά στην αύξηση του τζίρου του μικρού καταστήματος. Παράλληλα τοποθετούμε στα σημεία πώλησης το κατάλληλο προωθητικό υλικό, το οποίο ουσιαστικά υπενθυμίζει στον καταναλωτή την ύπαρξη του προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο. Τέλος, σε ορισμένες χρονικές περιόδους γίνονται πακέτα προσφορών που περιλαμβάνουν "πακέτο κωδικών" και ο καταστηματάρχης έχει κάποια έκπτωση, εφόσον αγοράσει το πακέτο προσφοράς. Μία κίνηση που ουσιαστικά ενισχύει την κερδοφορία του καταστήματος.