Σημαντικά βελτιωμένα και μέσα στις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης του Ομίλου διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. το 2000.

Σημαντικά βελτιωμένα και μέσα στις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης του Ομίλου διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. το 2000.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% φθάνοντας τα 152,3 δισ. δρχ. από τα 125,9 δισ. δρχ. το 1999. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς του Ομίλου και στους τρεις κύριους τομείς δραστηριότητάς του, δηλαδή στα γαλακτοκομικά (γάλα, φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα και τυρί), στα παγωτά και στα κατεψυγμένα προϊόντα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο οργανωτικό σχήμα του Ομίλου έδωσε στις θυγατρικές του την απαραίτητη ευελιξία για μία περισσότερο αποδοτική λειτουργία. Ετσι, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στο 32%, ενώ το λειτουργικό κέρδος της βιομηχανικής δραστηριότητας (αφού αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά και τα έκτακτα έσοδα) αυξήθηκε κατά 79% σε 4,7 δισ. δρχ. το 2000 από 2,6 δισ. δρχ. το 1999.

Σημαντική αύξηση κατά 25% παρουσίασαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), φθάνοντας έτσι τα 21,1 δισ. δρχ. το 2000 από 16,9 δισ. δρχ. το 1999, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας έφθασαν τα 17,9 δισ. δρχ., διαμορφώνοντας έτσι έναν πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε) της τάξεως του 7,5 για το 2000.

Για το 2001 οι προβλέψεις της διοίκησης όσον αφορά στις πωλήσεις, είναι ότι σε ενοποιημένη βάση θα ξεπεράσουν τα 170 δισ. δρχ., ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας θα ξεπεράσουν τα 19 δισ. δρχ., διαμορφώνοντας έτσι έναν πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε) της τάξεως του 6,9 για το 2001 με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Oι καθαρές πωλήσεις της ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ το 2000 διαμορφώθηκαν σε 80 δισ. δρχ. έναντι 73 δισ. δρχ., το 1999, ενώ η κερδοφορία της διπλασιάστηκε σε σχέση με τη χρήση του 1999 φτάνοντας τα 3,2 δισ. δρχ. Η εταιρεία το 2000 κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση στις πωλήσεις κατ’ όγκο στη συνολική αγορά του γάλακτος, επιτυγχάνοντας μερίδιο 24%, ενώ στην αγορά του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος το μερίδιό της διαμορφώθηκε στο 45%. Στο πλάνο της εταιρείας τα επόμενα χρόνια είναι η διείσδυση των προϊόντων της σε περιοχές που δεν κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς -όπως της Β. Ελλάδας- και η δημιουργία νέων προϊόντων, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο για την είσοδό της στην αγορά του γάλακτος υψηλής παστερίωσης.

Ως το 2005 δύο νέα εργοστάσια παγωτού σε Πολωνία-Ουκρανία

Νέα εποχή ξεκινάει και για τη ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ μετά την ολοκλήρωση, το ερχόμενο τρίμηνο, της διαδικασίας εισαγωγής της στο ΧΑΑ. Σύμφωνα με το νέο τριετές πλάνο της εταιρείας (τελεί ήδη υπό οριστική έγκριση από τη ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ), στόχος μέχρι το 2005 είναι η δημιουργία δύο ακόμα εργοστασίων της στην Πολωνία και στην Ουκρανία και η μέγιστη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (σε Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία). Σε όσες αγορές δραστηριοποιείται η ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ μέσω παραγωγικών μονάδων κατέχει ηγετικές θέσεις με μερίδια που κυμαίνονται μεταξύ 40% και 70%. Οι πωλήσεις της εταιρείας από τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια το 2000 εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 15 δισ. δρχ.