Η θεαματική οικονομική ανάπτυξη το 2001, η ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στη Β. Ελλάδα με τη λειτουργία νέου εργοστασίου γάλακτος και η διάψευση των φημών περί ενδιαφέροντός της για την ΑΓΝΟ ήταν οι κύριοι άξονες στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ κ. Αντώνη Κροντηρά στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου.

Η θεαματική οικονομική ανάπτυξη το 2001, η ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στη Β. Ελλάδα με τη λειτουργία νέου εργοστασίου γάλακτος και η διάψευση των φημών περί ενδιαφέροντός της για την ΑΓΝΟ ήταν οι κύριοι άξονες στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ κ. Αντώνη Κροντηρά στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου.

Tα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2001 για τη ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ ήταν εντυπωσιακά. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 25% (από 3.415 εκατ. δρχ. το 2000 σε 4.265 εκατ. δρχ. το 2001) ενώ οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 89 δισ. δρχ. έναντι 79 δισ. δρχ. το 2000, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 30% (από 3.471 εκατ. δρχ. το 2000 σε 4.543 εκατ. δρχ. το 2001).

Η εταιρεία αναμένει για το 2002 αύξηση του κύκλου εργασιών ανώτερη του 15% και συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας (προ φόρων) κατά 25%, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ο κύκλος εργασιών θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων θα είναι της τάξης των 15,6 εκατ. ευρώ. Όπως επισήμανε ο κ. Κροντηράς στην ομιλία του, «τα ιδιαιτέρως ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά και η αισιοδοξία της ΔΕΛΤΑ Προτύπου Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΕ για το μέλλον είναι απόρροια της στρατηγικής της, η οποία περιστρέφεται γύρω από τέσσερις κύριους άξονες: 1. τη διεύρυνση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, 2. τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, 3. την εκμετάλλευση των συνεργιών του ομίλου και 4. την εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η διεύρυνση των αγορών μέσα από το πρόσφατο επαναλασνάρισμα του Milko και των νέων εξειδικευμένων βρεφικών γιαουρτιών της σειράς Advance οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μεγέθους και της κερδοφορίας των αντίστοιχων αγορών. Επιπλέον η ανανέωση των συσκευασιών όλης της σειράς του φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ και η δημιουργία του Κέντρου Ενημέρωσης Καταναλωτών συνέτειναν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της ΔΕΛΤΑ ως υπεύθυνου παραγωγού και την προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση και πρωτοπορία. Στα παραπάνω αξίζει να προστεθεί και η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η νέα, υπερσύγχρονη για τα ελληνικά δεδομένα γραμμή παραγωγής γιαούρτης που έχει αποφέρει σημαντική μείωση του κόστους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει ακόμη περισσότερο τα ποιοτικά αποτελέσματα».

Κανένα ενδιαφέρον για την ΑΓΝΟ, αυτόνομη ανάπτυξη με εργοστάσιο στη Σίνδο

Αναφορικά με τη συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ Προτύπου Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΕ στη νέα διαδικασία πώλησης πακέτου μετοχών της ΑΓΝΟ, η εταιρεία μετά από επανεξέταση του θέματος έκρινε ότι είναι σαφώς οικονομικά αποδοτικότερη η αυτοδύναμη ανάπτυξή της στη Β. Ελλάδα, τόσο από εμπορική όσο και από παραγωγική άποψη. Η ΔΕΛΤΑ Γάλακτος έχει αποφασίσει να δημιουργήσει δική της βιομηχανική υποδομή (εργοστάσιο παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος) στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το εκτεταμένο δίκτυο συλλογής γάλακτος, το οποίο διαθέτει στη Β. Ελλάδα και αναπτύσσοντας την παραγωγική της δυναμικότητα για την κάλυψη των αναγκών της. «Με την επένδυση αυτή» δήλωσε ο κ. Κροντηράς, «η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τόσο τους πελάτες της όσο και τους καταναλωτές και τους προμηθευτές της στην περιοχή, συνεισφέροντας σημαντικά στην τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και των οικονομικών διασυνδέσεων που η λειτουργία της μονάδας θα δημιουργήσει στην περιοχή».