Από την 1η Ιανουαρίου το ευρώ μπήκε οριστικά στη ζωή μας. Η προσαρμογή στο καινούργιο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των μικρών επιχειρήσεων, όπως είναι τα περίπτερα, τα καταστήματα ψιλικών και τα γαλακτοπωλεία.

Από την 1η Ιανουαρίου το ευρώ μπήκε οριστικά στη ζωή μας. Η προσαρμογή στο καινούργιο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των μικρών επιχειρήσεων, όπως είναι τα περίπτερα, τα καταστήματα ψιλικών και τα γαλακτοπωλεία. Με αφορμή την εισαγωγή του ευρώ, ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, οικονομικός διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, αναφέρθηκε στις ενέργειες της εταιρείας, προκειμένου να διευκολύνει την προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων.

"το μαγαζί μας" : Το ευρώ είναι πλέον γεγονός και οι μικρές επιχειρήσεις είναι βέβαιο πως θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις συναλλαγές με τους πελάτες τους. Με ποιες κινήσεις θα τις βοηθήσει η ΔΕΛΤΑ να αντεπεξέλθουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών;

"Γιάννης Χατζηδημητρίου" : Η οικονομική και νομισματική ενοποίηση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει πλέον σάρκα και οστά με την κυκλοφορία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Το εγχείρημα της μετάβασης στο ευρώ είναι πολύπλοκο, γιατί αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία επιθυμώντας να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θεωρούνται λιγότερο δυνατές από πλευράς υποδομής και γνώσεων σε σχέση με τις μεγάλες, έχει αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών. Με τις οποίες επιχειρεί να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως αναμένεται, η παράλληλη κυκλοφορία και των δύο νομισμάτων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών θα προκαλέσει τα περισσότερα προβλήματα σε αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις.

Οι σχετικές κινήσεις της εταιρείας είναι οι εξής:

  • Εκτύπωση και παράδοση τιμοκαταλόγων από 1/8/2001 με διπλή αναγραφή σε ευρώ και δραχμές για εξοικείωση με τα μεγέθη.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού φορητών τερματικών τιμολόγησης με σκοπό την αναγραφή από 1/1/2002 της συνολικής χρέωσης επί τιμολογίου τόσο σε δραχμές όσο και σε ευρώ.
  • Εφοδιασμός των συνεργατών – αντιπροσώπων της εταιρείας μας με ειδικές κερματοθήκες ευρώ και υπολογιστές αυτόματης μετατροπής από ευρώ σε δραχμές και αντίστροφα, με στόχο τη σωστότερη και γρηγορότερη συναλλαγή με τους συνεργάτες – αντιπροσώπους μας.

"το μαγαζί μας" : Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους πελάτες σας;

"Γιάννης Χατζηδημητρίου" : Για το χρονικό διάστημα που θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα και τα δύο νομίσματα θα ήθελα να δώσω δύο απλές συμβουλές στους πελάτες μας:

  • Να προσπαθήσουν να συναλλάσσονται με τους πελάτες τους σε ευρώ και όχι σε δραχμές. Στην ουσία πρέπει να «ξεχάσουν τη δραχμή». Αν παρ’ όλα αυτά κάποιες από τις συναλλαγές τους γίνουν σε δραχμές, τότε θα πρέπει απαραίτητα να τις καταθέσουν την επόμενη ημέρα στην τράπεζα και να πάρουν το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ. Η κίνηση αυτή θα διευκολύνει τις συναλλαγές τους με τους πελάτες και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ομαλή απόσυρση της δραχμής.
  • Να ενημερώνονται συνεχώς για το ευρώ. Με τη συνεχή ενημέρωση θα μπορούν να αποκτήσουν πιο γρήγορα την "αίσθηση" του νομίσματος. Αυτό μπορεί να γίνει, αν σκέπτονται μόνο σε ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές.

"το μαγαζί μας" : Οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν την υποδομή να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Είναι η εταιρεία κατάλληλα προετοιμασμένη για να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους;

"Γιάννης Χατζηδημητρίου" : Η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, όπως πάντα, βρίσκεται κοντά στους πελάτες της. Ετσι και τώρα είναι ήδη προετοιμασμένη για να δώσει λύσεις με τον καλύτερο τρόπο σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί στις συναλλαγές με τους συνεργάτες – αντιπροσώπους της.