Εντός του Οκτωβρίου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία των εταιρικών σχημάτων, μέσω των οποίων η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, σε συνεργασία με την DANONE, θα αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στις αγορές της δυτικής Ευρώπης.

Εντός του Οκτωβρίου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία των εταιρικών σχημάτων, μέσω των οποίων η ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, σε συνεργασία με την DANONE, θα αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στις αγορές της δυτικής Ευρώπης.

Σχετικά με την παρουσία τους στην αγορά της Βουλγαρίας, οι δύο εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν υπό την ίδια στέγη, η εταιρεία παραγωγής γιαούρτης της DANONE και η μονάδα γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, που είναι εγκατεστημένες στη γείτονα χώρα.

Νέα στρατηγική ΔΕΛΤΑ-GOODY’S

Η καθιέρωση της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών ως βασικού μετόχου της GOODY’S ανοίγει το δρόμο για:

  • την επέκταση της διανομής των γλυκών FLOCA σε ζαχαροπλαστεία και φούρνους μέσω του πανελλήνιου δικτύου διανομών της ΔΕΛΤΑ,
  • τη διεύρυνση και την ισχυροποίηση της κοινής στρατηγικής θέσης των δύο εταιριών στον τομέα του catering,
  • την αξιοποίηση των συνεργασιών της ΔΕΛΤΑ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της GOODY’S στη νοτιοανατολική Ευρώπη,
  • την έρευνα και ανάπτυξη της ποικιλίας των συσκευασμένων έτοιμων φαγητών της ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ (παραγωγής Hellenic Catering),
  • την ίδρυση νέων μικτών εταιριών για την είσοδο σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο στόχος της GOODY’S μέχρι το τέλος του 2000 είναι να αυξήσει τα καταστήματά της σε 158.