Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών προς νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας φέτος 26 υποτροφίες με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής κτηνοτροφίας και της στρατηγικής της για τη στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Από το 2017 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, 64 νέοι υπότροφοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Πρόκειται για παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και προτίθενται να τις αναλάβουν. Η εταιρεία φέτος προκηρύσσει 13 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής τη Γαστούνη Ηλείας και 13 με τόπο διεξαγωγής την Αριδαία Πέλλας.