Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών προς νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας και φέτος 25 υποτροφίες με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012 για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα, αλλά και της στρατηγικής της για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων.

Σκοπός του σχετικού προγράμματος εκπαίδευσης και των υποτροφιών είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου από τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία κτηνοτρόφους, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η εξασφάλιση της υγιεινής των ζώων και η παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.

Τις δύο προηγούμενες χρονιές 39 υπότροφοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΛΤΑ φέτος, προκειμένου να προσελκύσει νέους κτηνοτρόφους απομακρυσμένων περιοχών, προκηρύσσει τις 20 από τις 25 υποτροφίες για διεξαγωγή του εν λόγω προγράμματος εκπαίδευσης στη Φλώρινα.