Παρά την οικονομική κρίση που επηρεάζει τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επιχειρηματικό σκηνικό, οι μεγαλύτερες εταιρείες λιανεμπορίου σημειώνουν αύξηση πωλήσεων. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την 16η ετήσια μελέτη «Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2013», την οποία υλοποίησε η Deloitte σε συνεργασία με το περιοδικό Stores. Η αύξηση των πωλήσεων φτάνει το 5% από έτος σε έτος, με τα εμπορικά έσοδα να σημειώνουν σημαντική άνοδο σε αναδυόμενες αγορές.

Οι πωλήσεις των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στον κόσμο αγγίζουν τα 4 τρισ. δολάρια το λογιστικό έτος 2011 (Ιούνιος 2011-Ιούνιος 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση της  Dr. Ira Kalish, Director of Global Economics της Deloitte Services LP στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναφέρεται στο ότι οι καταναλωτές, παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, δεν περιόρισαν τις αγορές τους το 2011, γεγονός το οποίο ενίσχυσε τις πωλήσεις παγκοσμίως.

Στη μελέτη της Deloitte καταγράφεται η αύξηση του αριθμού των λιανεμπόρων που δραστηριοποιούνται σε ώριμες αγορές, οι οποίοι προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις τους στην επέκτασή τους στο εξωτερικό, αναζητώντας ελκυστικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σε αυτή την προσπάθεια ακολουθούν πολλαπλές στρατηγικές εισόδου σε νέες αγορές -συμπεριλαμβανομένων των franchising, licensing και κοινοπραξιών, μαζί με ιδιόκτητες επεκτάσεις.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η Wal-Mart, που πραγματοποιεί πάνω από το 10% των συνολικών πωλήσεων των 250 μεγαλύτερων εταιριών λιανικού εμπορίου, η οποία απέκτησε το MassMart της Νότιας Αφρικής τον Ιούνιο του 2011, προχωρώντας στη μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων δέκα ετών. Στη μελέτη σημειώνεται πως σημαντική αύξηση έχουν τα έσοδα των εταιρειών που εδρεύουν στις αναδυόμενες αγορές (Αφρική, Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική και  περιοχή Ασίας Ειρηνικού -εκτός της Ιαπωνίας), ενώ, παράλληλα, τα μικτά έσοδα των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων λιανεμπόρων αυξήθηκαν κατά 22% σε μια σύνθετη ετήσια βάση την περίοδο 2006-2011, αύξηση τετραπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη των κορυφαίων 250 συνολικά.

Καλύτερη επίδοση του λιανεμπορίου FMCG
Μια σημαντική αλλαγή από το 2010 ήταν ότι οι λιανέμποροι προϊόντων ταχείας κατανάλωσης ξεπέρασαν τα καταστήματα εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών, αποφέροντας αύξηση εσόδων 6%. Τα καταστήματα εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών και αγαθών ψυχαγωγίας σημείωσαν καλή κερδοφορία και καθαρά κέρδη στα έσοδα του 2011, όχι όμως τόσο εύρωστη όσο το 2010.

Σύμφωνα με την μελέτη της Deloitte, ο κλάδος λιανικού εμπορίου έρχεται αντιμέτωπος με μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αναζητούν μια ενιαία αγοραστική εμπειρία που συνδυάζει διαφορετικά κανάλια αγορών και προσδοκούν από τους λιανέμπορους να είναι σε θέση να τους προσφέρουν την εμπειρία αυτή. Η μελέτη προτείνει στις λιανεμπoρικές επιχειρήσεις να επιδείξουν ευελιξία, προχωρώντας σε αλλαγές στη δομή της οργάνωσης και της λειτουργία τους, να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, να μεταμορφώνουν τα φυσικά καταστήματά τους σε ελκυστικά σημεία που θα προσφέρουν στους καταναλωτές τη νέα ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία αλλά και θα συνδυάζουν τα σύγχρονα κανάλια αγορών επενδύοντας στην καινοτομία και την τεχνολογία.