Την έγκριση της εξαγοράς των εταιρειών Άλφα Διανομές ΑΕ, INKAT SA, Delivery ΙΚΕ και e-table ΙΚΕ του ομίλου Μούχαλη από την Delivery Hero αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, αποδεχόμενη τις δεσμεύσεις στις οποίες προέβη η Delivery Hero προκειμένου να μην προκληθούν στρεβλώσεις ως προς τον ανταγωνισμό.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε εγείρει αμφιβολίες για το deal κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης, κρίνοντας ότι προκύπτουν ενδεχόμενες συσπειρωτικές επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από το συνδυασμό των σημαντικών δραστηριοτήτων της νέας οντότητας στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κρατήσεων σε εστιατόρια μέσω της πλατφόρμας e-table και στην αγορά επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πώληση έτοιμου φαγητού μέσω της πλατφόρμας e-food.

Για την αποκατάσταση των ανησυχιών αυτών, η Delivery Hero ανέλαβε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

  • Η Delivery Hero (ιδίως μέσω του efood) ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δεσμεύει (tying) τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού με τις υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια, όταν απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες/εστιατόρια, στην ελληνική επικράτεια. Οι τελευταίοι θα είναι ελεύθεροι να αγοράζουν καθεμία από τις υπηρεσίες ξεχωριστά. Επίσης, η εταιρεία ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει σε επιχειρηματίες πελάτες/εστιατόρια ειδικές εκπτώσεις ή/και να μην χρεώνει μειωμένες προμήθειες/αμοιβές στην ελληνική επικράτεια, όταν οι εν λόγω πελάτες/εστιατόρια αγοράζουν τόσο υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πώληση έτοιμου φαγητού (ιδίως από την πλατφόρμα efood) όσο και υπηρεσίες διαδικτυακών κρατήσεων σε εστιατόρια (είτε μέσω της πλατφόρμας efood, σε περίπτωση που το e-table εμφανίζεται σε αυτή, είτε απευθείας από το e-table).
  • Επιπρόσθετα η Delivery Hero δεσμεύεται να λάβει μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα των τελικών χρηστών της πλατφόρμας του efood ώστε να εφαρμόζει στρατηγικές εξατομικευμένων προωθητικών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του e-table και αντιστρόφως, παρά μόνο εάν έχει προηγουμένως λάβει έγκριση από τους τελικούς χρήστες για τη λήψη εξατομικευμένων επικοινωνιών διαφήμισης και μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας θα ελέγχεται από ειδικά διορισμένο εντολοδόχο. Η Delivery Hero αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις για δύο έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ κατά τη λήξη του δεύτερου έτους ισχύος των δεσμεύσεων, θα εξεταστεί με βάση ποσοτικά στοιχεία που θα υποβληθούν στον εντολοδόχο η επέκταση των δεσμεύσεων για ένα ακόμη έτος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter