Η εταιρεία Georgia-Pacific Ελλάς ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία στην ελληνική αγορά προϊόντων χάρτου από το 1973, τα οποία φέρουν την εµπορική επωνυµία Delica.

Η Georgia Pacific Ελλάς απασχολεί περίπου 100 άτοµα και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προϊόντων της στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών. Η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, στο νοµό Αττικής. Tα προϊόντα της Georgia Pacific Ελλάς ΑΕΒΕ παράγονται και διατίθενται στην ελληνική αγορά κάτω από το εµπορικό σήµα Delica και καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε προϊόντα χάρτου οικιακής και ατοµικής χρήσης (όπως τα ρολά κουζίνας, τα ρολά υγείας, οι χαρτοπετσέτες και τα χαρτοµάντιλα).

Πρέπει να αναφέρουµε πως το 1999 εφαρµόστηκε η πρωτοποριακή τεχνολογία Accurate Bulk Embossing της µητρικής εταιρείας για τη δηµιουργία ρολών κουζίνας µε απορροφητικούς δακτύλιους, η οποία είναι πατέντα της Georgia-Pacific. Επίσης, στα µέσα του 2000 ολοκληρώθηκε η επένδυση που αφορά στην εφαρµογή νέας τεχνολογίας (µε την ονοµασία Tulip HVS) στη γραµµή παραγωγής των ρολών υγείας. Η νέα τεχνολογία βελτίωσε σηµαντικά τις ιδιότητες του χαρτιού και ειδικότερα την απαλότητα και την απορροφητικότητά του.

Το πρώτο εξάµηνο του 2002 ολοκληρώθηκε µια σηµαντική επένδυση που αφορά στην αυτόµατη παλετοποίηση των προϊόντων και έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτιστοποίηση αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων προς τους πελάτες.  Τo 2005-2007 η εταιρεία επέκτεινε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Πάτρας µε την προσθήκη νέων γραµµών επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και µε νέες σύγχρονες αποθήκες έτοιµων προϊόντων. Το 2007 η Georgia Pacific Ελλάς ίδρυσε τη θυγατρική της εταιρεία GP Balkans µε έδρα και εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, έχοντας ως στόχο την ενδυνάµωση της παρουσίας των προϊόντων της µητρικής εταιρείας στη Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία κλπ.

Tα τελευταία χρόνια η Georgia Pacific Ελλάς τηρώντας µε συνέπεια τη διαχρονική της υπόσχεση «Πάντα Κοντά σας µε κάτι Νέο» παρουσιάζει τουλάχιστον 2–3 νέα καινοτόµα προϊόντα (όπως είναι τα Ρολά Υγείας Ultra Soft Διπλάσιο Μήκος, Ρολά Υγείας Royal 3φυλλα, Ρολά Υγείας Quattro Ultima 4φυλλα, Ρολά Κουζίνας Super, Ρολά Κουζίνας Διπλάσιο Μήκος), τα οποία στοχεύουν πάντα στην ικανοποίηση των αυξανόµενων απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1999:
Εφαρµογή πρωτοποριακής τεχνολογίας Accurate Bulk για τη δηµιουργία ρολών κουζίνας µε απορροφητικούς δακτύλιους, που είναι πατέντα της Georgia-Pacific.
2000: Ολοκλήρωση επένδυσης νέας τεχνολογίας (Tulip HVS) στη γραµµή παραγωγής των ρολών υγείας.
2002: Ολοκλήρωση αυτόµατης παλετοποίησης των προϊόντων για τη βελτιστοποίηση αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων προς τους πελάτες.
2005-2007: Επέκταση εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης στο εργοστάσιο της Πάτρας.
2007: Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Βουκουρέστι.