Επένδυση στρατηγικής σημασίας πραγματοποίησε στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των Κέντρων Αριστείας, η Delhaize, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Τα Κέντρα Αριστείας αναπτύσσουν εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού για το λιανεμπόριο (SAP Retail, ηλεκτρονικού εμπορίου, intranet, κτλ), καθορίζουν στρατηγικές τεχνολογίας, διαχειρίζονται τις περιφερειακές εφαρμογές και την περιφερειακή υποδομή, με σκοπό τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών και την εξέλιξη της οργάνωσης του ομίλου. Η Delhaize, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, αποφάσισε να αναπτύξει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων των Κέντρων Αριστείας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν προσληφθεί 30 άτομα στη χώρα μας, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί στο προσεχές διάστημα.Το SAP Retail αποτελεί στρατηγικό εργαλείο ανασχεδιασμού και ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μεταξύ των στόχων του είναι η δημιουργία ενός προτύπου βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογής μοντέλων λειτουργίας, τα οποία στο μέλλον αναμένεται ότι θα υιοθετηθούν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές θυγατρικές της Delhaize.

Από την ΑΒ Βασιλόπουλος δόθηκε στη δημοσιότητα και το έντυπο Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού του 2012, που διατίθεται από όλα τα καταστήματα του ομίλου και την εταιρική ιστοσελίδα του www.ab.gr. Πρόκειται για έναν απολογισμό πρωτοβουλιών, που αναλήφθηκαν από την ΑΒ Βασιλόπουλος το 2012, βάσει των τριών πυλώνων δράσης της –Άνθρωπος, Προϊόντα, Περιβάλλον–, των αξιών της –Αποφασιστικότητα, Ακεραιότητα, Θάρρος, Ταπεινοφροσύνη, Χιούμορ– και των αρχών της διεθνούς πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI).